Õppeprogrammid

Programmi käigus õpime tundma kodumaiste
tähtsamate metsapuude omadusi ja kasutamist.
Tutvu omal käel Ristna külastuskeskuse ja lähiümbrusega uudistades näitusi, väljapanekuid ja põlismetsa õpperada.
Ei ole teada, millal asustati Simisalu väljamägi, kuid 1784. aastal elas seal 14 inimest.
Avastame lühema või pikema loodusretke käigus Hiiumaa metsi ja maastikke vastavalt retkeliste soovidele ja võimetele.
Kivi on sümbol, nii ürgse kui muutuva sümbol, üheaegselt nii jäise külmuse kui ka vulkaanide hõõguva lõõma võrdkuju. Teda esineb kõikjal ja ta on alati omanäoline, isegi hallina ei ole ta kunagi igav.
Tutvumine külastuskeskuse 150-aastase peahoonega, filmilõikude vaatamine metsaloodusest ja ajaloost.
Seljakotiprogrammid Kõrvemaa radadel annavad õpetajale või grupijuhile võimaluse iseseisvalt programmi läbi viia, kasutades selleks külastuskeskuse poolt välja töötatud töölehti ja teisi õppevahendeid, radade voldikuid ja kaarte jms.
Seljakotiprogrammid Kõrvemaa radadel annavad õpetajale või grupijuhile võimaluse iseseisvalt programmi läbi viia, kasutades selleks looduskeskuse poolt välja töötatud töölehti ja teisi õppevahendeid, radade voldikuid ja kaarte jms.
Üle poole Eesti maismaast on kaetud metsaga. Milleks mets on vajalik? Millest saab alguse mets?

Õppematerjalid