VÕÕRAS PUU - TUTTAV PUU

Programm viiakse läbi Kõnnu dendropargis. Programmi raames õpitakse tundma ja eristama 3 erinevat eestimaist okaspuud: kuusk, mänd ja kadakas ning lisaks paari võõramaist mändi, kuuske ja nulgu. Detsembrikuus toimuvate programmide puhul valitakse välja laste meelest ilusaim jõulupuu.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Õpitulemused:

 Tunneb eestimaiseid okaspuid
 Teab, et maailmas on okaspuude suur liigirikkus
 Tunneb huvi dendroloogia vastu
 Süvenenud on keskkonnatundlikkus

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

PK Loodusõpetus: Organismid ja elupaigad. Mõõtmine ja võrdlemine. Organismide rühmad ja kooselu

Meetodid:

paikvaatlused, mõõtmised, nuusutamised, võrdlused.

Juhis õpetajale:

Õpikeskkonna eripära: dendropark. Suvel on kohati pikk rohi, talvel võib olla rohkelt lund. Talvel tuleb arvestada ka sulailmadega.

Riietus soe, mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

20

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

170€

Lisainfo:

Rühma suurus: maksimaalselt kuni 20 õpilast + 2 õpetajat.

Hind: 170.00 eurot/ 1 rühm. Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Läbiviimise koht:

Kõnnu dendropark

Maakond:

Ida-Virumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

Võõras puu+tuttav puu.pdf
Author:
Ingrid Kuligina
Võõras puu+tuttav puu.pdf(158.36 KB)

Programmi tegevus ja täpsem kirjeldus.

Viimati uuendatud:

19.02.2021