placeholder

Programm viiakse läbi Kõnnu dendropargis. Programmi raames õpitakse tundma ja eristama 3 erinevat eestimaist okaspuud: kuusk, mänd ja kadakas ning lisaks paari võõramaist mändi, kuuske ja nulgu. Detsembrikuus toimuvate programmide puhul valitakse välja laste meelest ilusaim jõulupuu.

Relation to curriculum:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Study result:

 Tunneb eestimaiseid okaspuid
 Teab, et maailmas on okaspuude suur liigirikkus
 Tunneb huvi dendroloogia vastu
 Süvenenud on keskkonnatundlikkus

Interdisciplinary integration:

PK Loodusõpetus: Organismid ja elupaigad. Mõõtmine ja võrdlemine. Organismide rühmad ja kooselu

Methods:

paikvaatlused, mõõtmised, nuusutamised, võrdlused.

Guidance for teacher:

Õpikeskkonna eripära: dendropark. Suvel on kohati pikk rohi, talvel võib olla rohkelt lund. Talvel tuleb arvestada ka sulailmadega.

Riietus soe, mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega.

Target group:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Keywords:

Duration:

1 tund

Group size:

20

Occurence time:

Aastaringselt

Price:

170€

Additional info:

Rühma suurus: maksimaalselt kuni 20 õpilast + 2 õpetajat.

Hind: 170.00 eurot/ 1 rühm. Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Place of performance:

Kõnnu dendropark

Language:

Eesti keel
Vene keel

Last saved:

28.08.2020