Juhis õpetajale:

Ilmastikukindlad riided, matkamiseks sobivad jalanõud. Kaasa piknikusöök.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

20

Läbiviimise koht:

Saare maakonna vallad

Maakond:

Saaremaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Eveli Jürisson

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi käigus tutvume Saarte Geopargi loodusväärtuste ja kultuuripärandiga ning Saare maakonna saarte kujunemislooga. Läbi aktiivõppe tegevuste saavad osalejad ülevaate paekivi kui loodusvara kujunemisest ja tähtsusest. Programmi läbinud oskavad märgata seoseid looduse elus-ja eluta keskkonna vahel. Lisaks aruteludele viiakse programmi käigus läbi aktiivõppetegevusi, sh keskkonnamänge ning täidetakse temaatilist töölehte. Tegevused toimuvad Saarte Geopargi marsruutidel (www.saartegeopark.ee), marsruut täpsustatakse eelnevalt tellijaga. Eesmärgid Õpilane: 1) teadvustab looduse ning inimese vastastikuseid seoseid 2) mõistab organismide omavahelisi suheteid ja seoseid eluta keskkonnaga 4) väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi Seos õppekavaga PK loodusõpetuse teemad: Organismid ja elupaigad; Minu kodumaa Eesti; Elu mitmekesisus Maal, Pinnavormid ja pinnamood; Muld elukeskkonnana; Eesti loodusvarad; Elus- ja eluta looduse seosed PK bioloogia teemad: Kooslused, organismidevahelised suhted; Ökoloogia ja keskkonnakaitse Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng; Tervis ja ohutus  
Maksumus: 150

Viimati uuendatud:

20.03.2020