Talv Nõmmeveskil
Maie Itse

Programmi Talv looduses sihtrühm on I ja II kooliaste, kuid on kohandatav ka lasteaia vanemale osale.

Programm sisaldab kolme alateemat:

  • Veekogud talvel
  • Taimed ja igihaljad taimed
  • Linnu- ja loomariik

Soovituslikuks toimumiskohaks on Nõmmeveski Valgejõe ääres, kuid kokkuleppel on seda võimalik läbi viia ka mõne teise jõe ääres. 

Õpipädevused:

enesekohased oskused
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalsed oskused
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Eesmärgid:
- teadvustada talve tähtsust meie aastaringis;
- märgata eluslooduse seoseid ja elurikkust talvel;
- otsida põhjus-tagajärg meetodil seoseid: loodus ja talv;
- teadvustada looduse ja keskkonnakaitse rolli;
- liikuda looduses turvaliselt, kahjustamata ennast ja loodust.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

I kooliaste  Loodusõpetus:

2.1.4.1 Inimese meeled ja avastamine

2.1.4.3 Organismid ja elupaigad. 

2.1.4.7 Organismide rühmad ja kooselu.

II kooliaste   Loodusõpetus:

2.1.4.1 Inimese meeled ja avastamine

2.1.6.3 Elu mitmekesisus Maal - loomade kohastumine

2.1.6.11 Aed ja põld elukeskkonnana

2.1.6.12 Mets elukeskkonnana 

2.1.6.14 Läänemeri elukeskkonnana

2.1.6.17 Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.

Lõiming:

loodusõpetus (I, II, III, IV, V, VI kl) - puud, loomad, veekogud talvel

eesti keel - arutlemine, eneseväljendus

bioloogia - elusloodus, vastavalt sellele mida näeme või keda kohtame

matemaatika - võrdlemine, loogiline mõtlemine

inimeseõpetus - ohutus, sobiv riietus, loodusest hoolimine

kehaline kasvatus - liikumine värskes õhus

 

 

Meetodid:

Suunatud vaatlus ja märkamine, looduse häälte kuulmine

Juhitud loogiline arutelu

Sihtrühmast olenevalt, kas  suunatud (II kooliaste) või juhitud (I kooliaste) otsimine (jäljed, taimed ...)

Praktiline tegevus - metsaelanikele üllatuse valmistamine

Liikumine talvises looduses

Juhis õpetajale:

Õueõppe programm tugineb üldhariduskooli õppekavale.

Tegevused toimuvad õues, seega osalejatel on vajalik ilmale vastav riietus ja jalats. Sõltumata ilmateatest soovitame kaasa võtta peakatte, vihmakeebi ja sõrmkindad.

Saatja tunneb oma õpilasi, teab nende erivajadusi ning jälgib ja suunab neid vastavalt vajadusele olema tegevustes aktiivsed. 

Õueõppe programmis osalevate õpilaste saatjatel (iga 10 õpilase kohta saatja) on vajalik kaasa võtta osalejate nimekirjad (koos lapsevanemate telefoninumbriga) ja esmaabi pakike (koostöös kooliarsti või -õega).

Õueõppe programmis osalejad ei jäta prügi loodusesse ja tegutsevad vastavalt retkejuhi juhendamisele.

Programmi lõpus teeb saatja kokkuvõtte, kus annab tagasisidet nii õpilastele kui juhendaja(te)le.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kestus:

2x45 min või 3 tundi

Grupi suurus:

20

Toimumise aeg:

Talv

Hind:

150€

Lisainfo:

Suurema grupi puhul küsi hinnapakkumist.

Ratastoolis ja karkudega ei ole programm läbitav.

Lõkketegemise soovi korral on vaja arvestada täiendava ajaga ning sellest soovist palume kindlasti eelnevalt teada anda. Soovitav on kaasa võtta mittepuruneva termosega soe jook. 

Üle 20 liikmelise grupi puhul (kuni 40) jaguneb grupp kolmeks ja iga grupp koos saatjaga läbib kolm tegevuskohta. Igas tegevuskohas on eraldi teema (vesi, taimed, loomad) ja juhendaja. 

Soovi korral on programmi on võimalik lõimida ka talvise rahvakalendri tähtpäevi, selle soovist palun kindlasti eelnevalt teavitada. 

Ühele kuni 24 õpilasega grupile on võimalik pakkuda ka keelekümblust.

Läbiviimise koht:

Valgejõgi

Läbiviimise asukoht:

59.507330891245, 25.788087007102

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Retkejuhtideks on kogemustega ja erialase ettevalmistusega piirkonna looduse ja elukeskkonna omapära ning õpperadasid tundvad inimesed: Maie Itse, Maret Vihman, Maarja Orusalu

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Kohaks sobib veekoguga koht - Lahemaal on meie poolt pakutav koht Nõmmeveski, kus kokkuleppel on võimalik teha ka lõkkega piknik, kogeda, et allikas ei jäätugi ära, näha talvist juga ja jõge, leida metsa all rohelisi taimi ja lume korral ka metsloomade jälgi.

Sissejuhatus (15-20 min.) Programmi märksõnad on talikülalised ja paigalinnud, talveuni ja talveuinak, taimed ja igihaljad taimed, veekogud, tegevused ja ohud talvel.

Tegevused (60 min) võib teha kahes osas (vahele pikniku). Ühes osas keskendutakse loodusest jälgede, taimede otsimisele, häälte kuulamisele ... teises osas nähtu - kuuldu arutelule, eelnevate teadmiste ja õpituga seostamisele.

Kokkuvõte (15 min.) iga osaleja (sh. saatjad) ütleb, mida ta uut teada sai ja mis talle meeldis. 

Soovi korral on õpilastel võimalik viia metsaelanikele toiduüllatus (toorest köögivilja, seemneid ...)

Tegevused on õues ja vajalik ilmaoludele vastav riietus. Pikniku soovi korral kaasa pikniku varustus, kindlasti mittepuruneva termosega soe jook. Kohtumispaiga lepime kokku vastavalt toimumiskohale.

Sihtrühm I ja II kooliaste. Kohandatav ka lasteaia vanemale osale ja erivajadustega õpilastele.

Viimati uuendatud:

31.10.2022