Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane õpib:
tundma toidu teekonda oma lauale
väärtustama loodussõbralikku toidu kasvatamist
mõistma kliimast tulenevaid piiranguid toidu kasvatamisele
tundma olulisemaid toidutaimi Eestis
aru saama, kuidas kujuneb toidu hind

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Inimeseõpetus: Mis on tervislik toitumine?
Tervis -  Inimese toitumine  ja selle mõju keskkonnale. Kuidas on inimese tegevus kujundanud planeeti Maa? Rahvastik -  asustus 
Põllumajandus
Geograafia

III  kooliaste - kohustuslikud kursused geograafias:
Maa kui süsteem
Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

30

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

200€

Lisainfo:

Aktiivõppeprogrammiga on üldjuhul kaasas kaks programmi läbiviijat. Kui tegemist on alla 20-lapselise klassiga, on võimalik programmi läbi viia ka ühe retkejuhiga.

Programm toimub püstkojas, jurtas, klassis või auditooriumis. 

Programm kohandatakse vastavalt vanuserühmale.

Maksumus: 200 (kooli õuel kahe ja enama programmi tellimisel); 150 € Lahemaal

Programmi kestvus ja osalejate arv kokkuleppel.


Vaata lisa meie kodulehelt!

Läbiviimise koht:

Kooli õuealal püstkojas või jurtas, koolis klassis, auditooriumis.

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Rauno Masing, Kristo Pärn, Theo Kehlmann, Peeter Riba, Karoliina Lass

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Eesmärk -  Anda ülevaade toidu rollist inimkonna kujunemisel, tutvustada toidutootmist ja toidutaimi läbi aegade ning arutleda tänapäeva ja tuleviku üle. Lapsed õpivad väärtustama kohalikku toitu.

Õpilane õpib -  tundma toidu teekonda oma lauale väärtustama loodussõbralikku toidu kasvatamist mõistma kliimast tulenevaid piiranguid toidu kasvatamisele tundma olulisemaid toidutaimi Eestis aru saama, kuidas kujuneb toidu hind.

Arutelu – Kuidas on seotud rahvastiku arv Maal ja toidu kasvatamine / kasvatamiseks olemasoleva maa pindala?
Kui mitut Maad oleks vaja, et kasvavat elanikkonda toita?
Kust on pärit enamus meie poodides müügil olevaid toiduaineid?

Saadakse teadmisi toidu kasvatamisest traditsiooniliselt ja tänapäeval.

Tutvutakse taime- ja loomakasvatuseks vajalike tööriistade ja -võtetega. Õpitakse tundma Eesti tavalisemaid toidutaimi.

Kui käsitsi külvata, harida jne, kui palju siis toota jõuab?
Võrreldakse suur- ja väiketootmist.
Kui suurt tootmist kannatab maa välja?
Mida antakse maale juurde tootlikkuse suurendamiseks väiketootmises, mida suures, ja mis kaasneb üleväetamisega?

Tänapäeva põllumajandus põhineb riiklikel toetustel, selgitame natukene üha keerulisemaks muutuvat majanduslikku keskkonda, milles toitu toodetakse ja sellest tulenevaid implikatsioone nii toidu hinnale kui väiketootmisele, ehk miks sai vanasti toidukasvatamisega päris hästi ära elada, mis asi on roheline revolutsioon toidutööstuses, kuidas on seotud toit ja fossiilsed kütused, miks on tänapäeva põllumajandus sõltuvuses riiklikest “abipakettidest”, miks ei tasu tänapäeval majanduslikult ära oma toidu tootmine, miks seda siiski teha võiks jne.

Arutletakse ilma ja kliima mõju üle põllupidamisele ja loomakasvatusele. Mis piirkondades maailmas on toidu kasvatamine kergem, millistes raskem ja kuidas on sellega Eestis? Aja ja huvi korral saab teemat laiendada, näit. kuidas ja miks laienevad kõrbed jne?

Tutvutakse õiglase kaubanduse põhimõtetega. Õiglase kaubanduse raames saavad õiglast hinda arengumaade tootjad, aga kas Eesti talunik saab õiglast hinda?
Milline on õiglane hind? Õpitakse väärtustama kohalikku kaupa. 

Kaasa võtame hooajalisi maitseid Lahemaalt.
Maksumus: 200 € kooliõuel, 150 € Lahemaal

Viimati uuendatud:

13.06.2020