Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

35

Läbiviimise koht:

Tartu Observatooriumi siseruumid

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

visit@to.ee
+372 696 2507

Programmi läbiviija:

Triin Sumberg ja Anu Tuvikene

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi sisuks on tutvustada satelliitide olemust, ehitust ja tööpõhimõtet. Tutvutakse programmeerimise ja lihtsamate elektriskeemide põhitõdedega. Õppeprogrammi jooksul teevad osalejad rühmatöid ning ettekande rühma teemast. Teoreetilise osa lõpetuseks korraldame viktoriini. Praktiliseks tööks on elektriskeemide kokkupanek Arduino Kit konstruktori abil. Õppeprogramm on mõeldud III ja IV kooliastmele. Õpitulemused. Õpilane: teab satelliitide tööpõhimõtet ja ehitust ning kuidas satelliidid aitavad kaasa keskkonnasäästlikumale eluviisile; teab tähtsamaid satelliitide kasutusalasid ja kuidas tehiskaaslased mõjutavad meie igapäevaelu; teab programmeerimise algtõdesid ja oskab kokku panna lihtsamaid elektriskeeme; arendab suulist eneseväljendusoskust; lõimib erinevates õppeainetes omandatud teadmisi ja oskuseid; väärtustab kosmost kui keskkonda, mõistab nii inimese kui tehnoloogia rolli selles, vajadusel oskab muuta oma käitumismustrit keskkonnasõbralikumaks. 5. Seotus õppekavaga: Geograafia Matemaatika Ajalugu Eesti keel 6. Õppeprogrammi algusaega saab valida kella 9.30 - 11.30-ni. 7. Võimalus tellida õppeprogrammile eelnevalt või järgnevalt toitlustamist.
Maksumus: Grupi hind 385 eurot.

Viimati uuendatud:

20.03.2020