linnuvaatlus

Rannalooduse õppepäeva eesmärgiks on riiklikul õppekaval tuginevad praktilised tööd merega seotud teemadel. Õppepäeval omandatakse teadmisi Läänemere elustikust, lindude mitmekesisusest, rannalooduse elupaikade kaitsest ning mereökosüsteemidest. Praktilisi töid teevad õpilased rahvusvahelise Läänemere projekti (BSP-Baltic Sea Project) programmide juhendite alusel (BSP lindude ökoloogia,BSP rannikuvaatlused ja BSP vee  kvaliteet -elustiku alusel ).Harrastusteaduse programmid.

BSP pogrammide töölehed /bsp.teec.ee/materjalid

Meetodid:

Kohaletulek ja liikumine Pärispea poolsaarel kulgeb osalejatel oma transpordivahendiga. Läbitakse erinevaid rannalooduse elupaiku, kus tehakse vaatlusi ja täidetakse praktilisi ülesandeid järgmistes peatuskohtades vastavalt programmidele:

* BSP lindude ökoloogia programmi juhendi alusel. Marsruudi jooksul ümber poolsaare kannavad osalejad vaatluskaartidele nähtud linnuliigid või lindude rühmad Eru ja Hara lahel järmistes peatuskohtades: Vihasoo linnuvaatlustornis- Turbuneemel -Viinistul- Pärispeal (Pähkneemes, Purekkari neemel ja Mähuotsal) ning Suurpealt Loksani.

* BSP rannikuvaatluste programmi täitmiseks matkatakse Pärispea rannalooduse õpperadadel. Peatus tehakse parklas Pärispea endine kalakasvatuse juures. Sealt suundutakse jalgsi Pähkneeme õpperajale (1,5 km) või Hara lahe õpperadadele, kas 2,5 km või 3,3 km.

*Pikniku kohaks sobib RMK telkimisala Purekkari neeme alguses, kus on ettevalmistatud lõkkekohad, katusealused, lõkkematerjal puukuuris ja tualettruumid. Samas on võimalik matkata Purekkari neemel mandri Eesti põhjapoolsemasse punkti (1 km).

Juhis õpetajale:

Rannalooduse õppepäeva aja/kuupäeva valikul soovitame lähtuda rahvusvaheliste linnuvaatluspäevade aegadega, nagu kesktalvine veelinnuloendus (jaanuaris), lihavõtte linnuvaatlus (aprilli algul), kevadine veelinnuloendus (15.-30.04) ja sügisene linnuvaatluspäev (oktoobris). Nimetatud vaatlused on võetud BSP lindude ökoloogia programmi. Samadel aegadel on võimalik ka rannikuvaatlusi teha väljaarvatud jaanuaris. Teistel kooli õppekavaga seotud teemadel võib õppepäeva aja valida vabalt.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

Pole määratletud

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Lisainfo:

Rannalooduse õppepäeva aeg, pikkus ja täpsem programm kooskõlastatakse rannalooduse õppepäeva juhendajaga: Linda Metsaorg /linda.metsaorg@mail.ee/

Juhendamise eest tasutakse MTÜ Eru lahe Rannarahva Seltsile arve alusel. Transpordi ja juhendamise kuludeks on võimalik koolil taotleda toetust KIK keskkonnateadlikkuse programmist.

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

õppeprogrammi kirjeldus Rannalooduse õppepäev
Author:
MTÜ Eru Rannarahva Selts
Rannalooduse_oppepaevad_Parispeal.pdf(131.58 KB)

õppeprogrammi kirjeldus Rannalooduse õppepäev

Viimati uuendatud:

03.06.2020