Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Läbiv teema: “Keskkond ja jätkusuutlik areng”.

II kooliaste -  Eesti loodusvarad.
Puit kui väärtuslik ehitus ja käsitöö materjal.
Elukeskkond Eestis

III kooliaste -  Euroopa Ja Eesti majandus, metsandus. (geograafia)
Puidutöö kui elukutse.

Meetodid:

Ennekõike praktilisi oskusi ning kogemust pakkuv õppeprogramm, empiirilist loodus- ja kodukohatunnetust edasiandev ja -kandev  õppeprogramm.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

30

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis
Talv

Hind:

150€

Lisainfo:

Aktiivõppeprogrammiga on üldjuhul kaasas kaks retkejuhti. Kui tegemist on alla 20-lapselise klassiga, on võimalik programmi läbi viia ka ühe retkejuhiga.

Kõik programmid kohandatakse vastavalt vanuserühmale.

Programmide juurde kuulub piknik lõkke ääres.

Vajadusel saame aidata ka bussifirma leidmisega.

Vaata lisa meie kodulehelt!

Läbiviimise koht:

Saekalda talu, Pudisoo

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Rauno Masing, Kristo Pärn, Theo Kehlmann

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Eesmärk: Eeldatavalt on programmi läbides tekkinud õpilastel soov meie metsi kaitsta ning tarbepuitu väärtusliku ning loodusliku alternatiivina hinnata.

Sisu: Programm tutvustab puutöö käelisi oskusi ja seda traditsiooniliste tööriistade abil. Puit on paljudes tehnilistes lahendustes kõige parem materjal ja selle tundma õppimine võtab mõnevõrra aega ja tähelepanu.  Tead sa, mis vahe on plangul, palgil, pakul, prussil ja talal? Mida tähendab laasimine ning milleks kasutatakse liimeistrit? Kuidas halud riita laduda, millest ja kuidas lõket valmistada?
Õpime puitu väärindama ning proovime mõista, et mets ei koosne pelgalt puudest, mille raadamine meile toidutaimedeks vajaliku põllumaa ning sularaha annab. Metsa väärtus on hindamatu ja lõputu, kui metsa taluperemehelikult majandada.  Siit saab tare, paadi ja kestliku küttelahenduse tooraine.

Õpilased saavad ülevaate meil levinumatest puuliikidest läbi praktilise tegevuse – igat puuliiki on võimalik käes hoida, saagida ning mõne tööriistaga töödelda mõistmaks igaühe funktsionaalsust ennevanasti ja tänapäeval. Talumajapidamises on iga programmi jooksul võimalik tutvuda ka mõne käimasoleva puitehitisega, programmi käigus saeme igaüks omale “sulle-mulle, kahe-mehe” saega mõne ketta, teeme lõket ja nuusutame laastuhunnikuid. 

Viimati uuendatud:

12.06.2020