Puud

Mängulisel puukooli retkel õpitakse meie kodumaiseid puid ja põõsaid tundma. Uurime ka neid liike, kes puude lähedal kasvavad ja elutsevad. Meenutame puudega seotud mõistatusi, rahvajutte ja uskumusi. Mõtiskleme selle üle, kuidas metsale heaks sõbraks olla ja kuidas puud meile abiks on.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane:
Tunneb rõõmu looduses viibimisest
Tunneb levinumaid kodumaiseid puuliike
Eristab puid, põõsaid, puhmaid ja rohttaimi
Mõistab, et metsakoosluses on kõik omavahel seotud
Väärtustab metsade elurikkust ja oskab metsas keskkonnasõbralikult käituda
Mõistab metsade tähtsust inimestele

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Alusharidus

 • Kodukoha loodus, muutused looduses, elukeskkond, inimese mõju loodusele
 • Suhtlemine, jutustamine ja kuulamine
 • Suurused ja mõõtmine
 • Liikumismängud

Loodusõpetus

I kooliaste

 • Organismid ja elupaigad
 • Mõõtmine ja võrdlemine
 • Organismide rühmad ja kooselu

II kooliaste

 • Mets elukeskkonnana
 • Elukeskkond Eestis

Meetodid:

Arutelu, jutustamine, küsimuste esitamine ja neile vastamine, rühma- ja paaristöö, vaatlus, mäng, mõõtmine.

Aktiivõppemeetodite valikul arvestatakse õpilaste vanuse ja eelneva ettevalmistusega.

Kasutatavad vahendid:

Kõik programmiks vajalikud vahendid on retkejuhil kaasas. Vahendeid on arvestatud 25-le lapsele.

Juhis õpetajale:

 • Palume eelnevalt õpilastele tutvustada vajalikku varustust ja võimalusel teha väike sissejuhatus retke teemasse. 
 • Retke ajal ootame, et õpetaja toetaks retkejuhti õpilaste kaasamisel ja ohutuse tagamisel.
 • Oleme tänulikud, kui täidate peale retke tagasisidelehe, mis saadetakse teie e-postile.

Varustus: Retkel liigutakse ka väljaspool teeradasid, seega osalejad peaksid kandma kinniseid ja mugavaid jalanõusid, mis ei karda niiskust ega määrdumist. Palume riietuda vastavalt ilmale. Igal aastaajal on hea kihiline riietus. Külmemal ajal võiks kaasas olla mütsid-sallid-kindad ja varuks vihmakeep. Soojemate ilmadega tasub lisaks vihmakeebile mõelda ka päikesekaitsele, sääsetõrjele ja vajadusel allergiaravimitele (õietolm, putukad jms).

Igal osalejal peaks olema kaasas oma seljakotiga jook ja kerge eine.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kestus:

1,5-3 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

150€

Lisainfo:

Sama kooli/lasteaia teisele grupile kehtib soodushind 125 eurot.

Viime õppeprogrammi läbi väga erinevatel matkaradadel ja eriilmelistel maastikel. Igale grupile sobivaima sihtpunkti, marsruudi ja retke kestuse selgitame välja koostöös õpetajaga.

Grupi suurus kuni 25 õpilast. Suurema grupi korral tellige 2 retkejuhti. See on abiks kõigi õpilaste kaasamisel, kitsastel radadel liikumisel ja iseseisvate ning rühmatööde läbiviimisel. Ühes asukohas saame korraga vastu võtta kuni 4 gruppi.

Saame programmi läbi viia ka liikumispuudega inimestele ja HEV-õpilastele.

Läbiviimise koht:

Harku metsa loodusrada, Tabasalu loodusõpperada, Pääsküla matkarada, Tädu loodusõpperada, Keila-Joa park, Paunküla mägede matkarada, Saku rabametsa terviserajad, Valgejärve matkarada

Maakond:

Harjumaa

Keskus:

Otsekontakt:

info@lohekool.ee
5193 2276 (Evelin)

Programmi läbiviija:

Evelin Laanest, Liisi- Ann Karro, Krista Kutsar, Eve Paesüld. Kõik meie juhendajad on erialalt bioloogid või loodusretke juhid; on läbinud esmaabikoolituse ja aastaid lastega töötanud. Pikemaid tutvustusi näed kodulehelt!

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmis läbiviidavaid tegevusi ja valitud õppemeetodeid kohandame vastavalt õpilaste vanusele, grupi eripärale ja retke toimumiskohale.

Lasteaia programmis on peamiseks puuliikide õppimine mängude ja erinevate uurimisülesannete abil. 

Esimese kooliastme programmis lisandub puudega seotud elustiku tundmaõppimine ja lihtsamate mõõtmiste läbiviimine.

Teise kooliastme programm keskendub metsakoosluse kirjeldamisele, metsade tähtsuse ja säästva kasutamise teemadele.

Õppeprogrammi sisu ja metoodika 

Tuvumine ja retke reeglid (15 min)

Retkejuht kohtub grupiga kokkulepitud kohas. Vaadatakse üle oma varustus (riided, söök-jook) ja kogunetakse ringi tutvumismänguks. Uuritakse kaardilt retke marsruuti ja lepitakse õpetaja ja grupiga kokku looduses liikumise ja käitumise reeglid ning söögipausi aeg. 

Sissejuhatus teemasse (10 min)

Retkejuht tutvustab õppeprogrammi eesmärke ja kava. Mängu abil tehakse selgeks, millised on õpilaste eelnevad teadmised tuntumate puuliikide kohta. 

Metsaretk (1- 2,5 h)

 • Loodusrajal liikudes tehakse peatused erinevate puude juures, kus retkejuht nende määramistunnuseid näitab, räägib puudega seotud lugusid ja annab õpilastele lihtsaid ülesandeid puude tundmaõppimiseks. 
 • Kahes erinevas metsatüübis õpitakse vaatluste ja pildimaterjali abil tundma puudega seotud elustikku ja hinnatakse metsa liigirikkust. 
 • Praktiline ülesanne puude kõrguse ja ümbermõõdu väljaselgitamiseks. 
 • "Metsa istutamise" mäng ja arutelu säästva metsanduse teemal. (I ja II kooliastmega)
 • "Mets kui varandus" mäng metsa ökosüsteemiteenuste teadvustamiseks ja metsade tähtuse hindamiseks. (II kooliastmega)

Kokkuvõte (10 min)

Lõpuringis korratakse üle metsas tuttavaks saanud puuliigid ja iga õpilane saab anda tagasisidet retkel kogetu ja õpitu kohta. 

Viimati uuendatud:

07.04.2021