placeholder

Õppeprogramm annab ülevaate ühe Eesti ainulaadse maastikuSinimägede tekkestiseärasustest ja mõjust ajaloosündmustele. Lisaks uuritakse maastiku muutumist viimase 100 aasta jooksul.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

 Mõistab, et maastik mõjutab inimeste otsuseid ja inimeste otsused mõjutavad muutusi maastikul
 Oskab ennast positsioneerida maastikul
 Oskab eri aegade kaartide järgi lugeda muutusi maastikul
 Mõistab looduse ja sotsiaalkultuurilise keskkonna seoseid ja eripära

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

PK Loodusõpetus: Elus- ja eluta looduse seosed. Inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik tasakaal.

PK Geograafia: Kaardiõpetus. Pinnamood.

PK Ajalugu: II ms

Gümn Geograafia: Rahvastik ja majandus.

Meetodid:

paikvaatlused, kaardi lugemine, positsioneerimine, võrdlused, analüüs.

Juhis õpetajale:

Õpikeskkonna eripära: künklik maastik. Võib esineda kõrgema rohuga lõike, mis vihmase ilma puhul on märg.

Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep.

Programm on kohandatav liikumispuudega õpilastele.

Soovitame lisaks programmile külastada Sinimägede Muuseumi.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

160€

Lisainfo:

Rühma suurus: maksimaalselt kuni 24 õpilast + 1 õpetaja. Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma. Hind: 160.00 eurot/ 1 rühm

 

Läbiviimise koht:

Vaivara Sinimäed

Maakond:

Ida-Virumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

Õppekäik Sinimägedes
Author:
Ingrid Kuligina
Õppekäik Sinimägedes.pdf(156.57 KB)

Programmi tegevus ja täpsem kirjeldus.

Viimati uuendatud:

22.12.2020