Juhis õpetajale:

Palume õpilatel riietuda vastavalt ilmale ja soovi korral võtta kaasa jook ja söök. Programmi jooksul teeme ühe kogu seemnetest, viljadest, pungadest, milline jääb klassile.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

30

Läbiviimise koht:

Viljandi Valuoja park või Heimtali park; Viljandimaa

Maakond:

Viljandimaa

Keskus:

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Tiina Viir ja Ülle Kuldkepp

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Meid ümbritsevad erinevad puu- ja põõsaliigid. Nii looduslikud liigid kui ka võõrpuuliigid. Nii  söödavate  viljadega liigid kui ka mürgiste viljadega liigid. Nii mõnigi liik sobib kasvama parki ja võib kasvada ka linnatingimustes. Kas puu- ja põõsaliikide paigutamisel parki on ka mingisugused põhimõtted? Kuidas tagada puu- ja põõsaliikide hea kasv ja hooldatud välimus? Milleks kasutatakse erinevaid puuliike, nende puitu ja vilju? Nendele ja veel paljudele teistele küsimustele saab vastuse meie retkel parki, õppides mänguliselt tundma puu- ja põõsaliike ja leides vastuseid pargi kujunduse ning hoolduse kohta läbi erinevate põnevate ülesannete. Pargiretk arendab õpilaste loovat mõtlemist.Õpilased õpivad märkama, vaatlema, küsimusi esitama, analüüsima ning järeldusi ja üldistusi tegema otseses kokkupuutes looduskeskkonnaga. Eesmärk:  Programmi  eesmärk on õppida pargis kasvavaid puu- ja põõsaliike, milliste hulka kuuluvad ka võõrpuuliigid. Arendada ruumilist ja loovat mõtlemist. Päevakava: Ülevaade päevakavast. Õpilased jaotatakse 2-te gruppi. Õpime tundma puu- ja põõsaliike, nende praktilist kasutamist rahvalikus meditsiinis.  Pööratakse tähelepanu puude- ja põõsaste  kasvutingimustele, pargi kujundusele ja pargihooldusele. Arutatakse, kuidas kasutada puude vilju ja mida tehakse puude puidust. Einestamine pargis. Grupitööd ja mängud. Orienteerumismäng. Puude tundmaõppimise mäng. Kujundite otsimise mäng.Uuriv tegevus, kasutatakse luupe. Viljade ja pungade kogu tegemine. Kokkuvõtted ja tagasiside. Kontakt: tel. 5133483; helcomer@hotmail.com
Maksumus: 240,-

Viimati uuendatud:

20.03.2020