Mitu metsa on Lahemaal?
Kristo Pärn

Õppeprogramm annab ülevaate erinevatest metsatüüpidest- palu-, lodu-, raba-, segametsast, lisaks puiskarjamaast. Tutvustame igale tüübile omaseid puu-, põõsa-, looma-, linnu-, sambla/samblikuliike.

Kulgeme läbi eriilmeliste maastike ja metsade, võimalusel üle jõe. Teeme tutvust sealsete asukatega.

Retkejuht elab samas piirkonnas ning tunneb ala ''nagu oma viit sõrme''. Sellest lähtuvalt liigume aastaajati erinevaid marsuute pidi. Eks ikka selleks, et vahendada loodust paremini.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalsed oskused
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Programmis osalejad mõistavad metsatüüpide mitmekesisust ja õpivad, et mets pakub kodupaika paljudele elusolenditele. Lapsed tutvuvad lähemalt erinevate liikide gruppe ja õpivad, mille poolest need üksteisest erinevad. Programmis osaleja oskab nimetada iga metsa tüübi üks tüüpilist asukat. Lastele võimaldatakse aktiivset tegevust looduses, et kujundada õpilastes teadmine ja oskus turvaliselt ja säästlikult looduses käituda.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Lasteaed -  Kodukoha loodus, aastaajad, inimese mõju loodusele, muutused looduses

I kooliaste -  Aastaajad, organismid ja elupaigad. (Loodusõpetus)

II kooliaste - Pinnavormid ja pinnamood
Mets elukeskkonnana (Loodusõpetus),

Meetodid:

Kasutame erinevaid meetodeid- kuulame(vahest ka kinnisilmi), vaatame, katsume, võrdleme, arutleme. Rühmatöös kasutame binoklit, eelnevalt õpime seda kasutama. Saab proovida lõkketule süütamist nii tikkude kui tulepulgaga.

Juhis õpetajale:

Palume programmile registreerudes teada anda osalevate laste vanus ja arv. Õpetajatelt ja saatjatelt eeldame laste mõistliku käitumise tagamist ning vajadusel heade käitumistavade meelde tuletamist. Tarvidusel ka laste abistamist mängude ja tegevuste käigus.

NB! Kuna programm toimub õues, siis jälgige palun ilmateadet ning riietuge vastavalt ilmale ja programmi toimumise asukohale!

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

20

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

150€

Lisainfo:

Programmi kestus on kolm tundi, läbime ca 3km, noorematele saame kokkuleppel teha lühema raja. Maastik on künklik ning kohati niiske või märg kevadeti ja sügiseti. Programmi käigus teeme ka lõkkepausi, mille käigus saab täita kõhtu ja kustutada janu kaasavõetud söögipoolisega.

Programm ja marsuut on kohaldatav erivajadustega osalejatele, ratastooliga aga kahjuks osaleda ei saa.

Läbiviimise koht:

Lahemaa Rahvuspargis asuva Hara raba lõunaserv

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

parliveski@gmail.com
+372 5621 1860

Programmi läbiviija:

Kristo Pärn, atesteeritud Lahemaa giid

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programm algab sissejuhatava vestlusega, saame teineteisega tuttavaks. (15min)

Edasi liigume erinevate metsatüüpide vahel, vaatleme ja võrdleme eelmis(t)ega (ca 1h)

Lõkkepiknik. Arutame kogetu üle, räägime tulest ja metsast (ca 30min)

Lähme jälle metsa uudistama! (ca 1h)

Programmi lõpus võtame õpitu kokku, uurime, mis meeldis ja mis meelde jäi. (15min)

Viimati uuendatud:

07.09.2022