Noored programmil töölehte täitmas

1. Ülesanne

Loodusmaja maa-ala plaani lugemine ja oma asukoha määramine. Plaani orieteerimine objektide ja kompassi abil.

2. Ülesanne

Vaadatakse üle töölehe ülesanded ja jagatakse rühmade tööde järjestus: sammupaari pikkuse arvutamine, puu kõrguse mõõtmine, tiigi pindala arvutamine, nõlva kõrgusvahe ja kaldenurga arvutamine, plaani joonistamise eskiisi valmistamine vähemalt 3 objekti plaanile kandmisega. Vahemaade mõõtmiseks kasutatakse oma sammupaari pikkust. Puu kõrguse mõõtmiseks on mitu meetodit kuid kõik peavad kasutama ka täisnurkse võrdhaarse kolmnurga meetodit.

Praktiline mõõdistamine

Õpilased teostavad pargis mõõdistamisi kas individuaalselt, paaristööna või rühmaga. Juhendaja ja õpetaja abistavad vajadusel.

Kokkuvõtted

Iga õpilane või rühm kannab ette oma mõõdistamistulemused. Juhendaja teatab õiged parameetrid ja koos vaadatakse üle kaardi eskiisid. Arutletakse, kus on igapäevaelus vaja maastiku tundmist ja mõõdistamist, kuidas sellised oskused toetavad keskkonnahoidlikku ruumikujundust.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Õpitulemused:

Õpilased
• oskavad lugeda kaarti ja plaani;
• oskavad hinnata kaugusi ja kõrgusi looduses silmamõõduliselt ning kasutada lihtsamaid mõõdistamise võtteid;
• teavad kuidas looduses orienteeruda ja miks on vaja maa-ala plaani keskkonna kujundamiseks;
• oskavad hinnata ja mõõta puu kõrgust, veekogu pindala.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Loodusõpetus, geograafia ja matemaatika:

• kaardi ja plaani kasutamine ja lihtsamad mõõdistamised maastikul;

• maa-ala plaani joonistamine;

• pindalade arvutamine;

• nurkade mõõtmine.

Juhis õpetajale:

Häälestab õpilased programmis osalemiseks, vajadusel abistab juhendamist ja annab kirjaliku tagasiside.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

3 x 45min

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Lisainfo:

Tellimine ja info: programmid@tartuloodusmaja.ee

Tellitav ka kohapeale õppeasutusse

Läbiviimise koht:

Tartu loodusmaja park

Läbiviimise asukoht:

58.3803614, 26.7499653

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Maastiku mõõdistamine
Author:
Tartu loodusmaja
programmid_maastiku_moodistamine.pdf(108.1 KB)

Programmi detailne kirjeldus

Viimati uuendatud:

18.02.2022