Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Õpitulemused:

EESMÄRK: õpilased oskavad lugeda kaarti ja
plaani, oskavad hinnata kaugusi ja kõrgusi looduses
silmamõõduliselt ning kasutada lihtsamaid
mõõdistamisvõtteid, teavad kuidas looduses
orienteeruda ja miks on vaja maa-ala plaani
keskkonna kujundamiseks. Õpilased oskavad hinnata
ja mõõta puu kõrgust, veekogu pindalat.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Loodusõpetus, geograafia ja matemaatika: kaardi ja plaani kasutamine ja lihtsamad mõõdistamised maastikul, maa-ala plaani joonistamine, pindalade arvutamine, nurkade mõõtmine.

Juhis õpetajale:

Häälestab õpilased programmis osalemiseks, vajadusel abistab juhendamist ja annab kirjaliku tagasiside.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

3 x 45min

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

145€

Lisainfo:

Tellimine ja info: programmid@tartuloodusmaja.ee

Läbiviimise koht:

Tartu loodusmaja park

Läbiviimise asukoht:

58.3803614, 26.7499653

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Maastiku mõõdistamine
Author:
Tartu loodusmaja
programmid_maastiku_moodistamine.pdf(108.1 KB)

Programmi detailne kirjeldus

Pikk kirjeldus:

Lühitutvustus:

Programmi kestel õpitakse kaardi lugemist, silmamõõdulist ja lihtsamate instrumentidega maastikuelementide mõõtmist ning plaani joonistamist looduses. Võimalik korraldada nii paaris- kui rühmatööd või individuaalselt ülesannete täitmist. Loodusõpetuse, geograafia ja matemaatika kursuste lõimimine.

Eesmärk: õpilased oskavad lugeda kaarti ja plaani, oskavad hinnata kaugusi ja kõrgusi looduses silmamõõduliselt ning kasutada lihtsamaid mõõdistamisvõtteid, teavad kuidas looduses orienteeruda ja miks on vaja maa-ala plaani keskkonna kujundamiseks. Õpilased oskavad hinnata ja mõõta puu kõrgust, veekogu pindalat.

Viimati uuendatud:

17.07.2020