Juhis õpetajale:

Matkade tellimisel lepime kokku täpse marsruudi ja võimalused liikumiseks.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

20

Läbiviimise koht:

erinevad kohad

Maakond:

Hiiumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Palade Loodushariduskeskus

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

sinitihane
Author:
tarvovalker
sinitihane.jpg(1.01 MB)

Pikk kirjeldus:

Palade LHK pakub põnevaid loodusõppega seotud matku Tahkuna ja Kõpu poolsaarel, Kõrgessaare piirkonnas, Kallaste pangal, Sarve poolsaarel ja Hilleste paekarjääris. Kuigi iga loodusretk kannab oma kindlat eesmärki õpitakse nendel liikudes liigilist mitmekesisust, inimtegevuse mõju loodusele, pärandmaastikke, erinevaid kivimeid ja kivistisi (Sarve, Hilleste). Vajalikud õppevahendid (kaardimaterjali, luubid, kahvad, binoklid ja töölehed) tagab looduskeskus. Õppeprogramm järgib säästva arengu hariduse põhimõtteid. Aktiivõppe käigus on lastel võimalik ise uurida, määrata, otsida, teha järeldusi ja analüüsida. Igal retkel on oma kindel teema: Elupaigatüüpide õpperada Kalestes . Kaleste asub Kõpu poolsaare lõunarannas. Elupaigatüüpide õpperada loodi LIFE projekti raames ja annab suurepärase ülevaate vanadest metsadest, rannikust, sealsest elustikust ja inimtegevusest. Õpperaja pikkuseks on 2,5 km. Matkamiseks sobivad kõik aastaajad va lumerikas talv. Soovi korral võib Kõpu ps lõunarannal liikumiseks ja loodusõppeks koostada pikema marsruudi vastavalt huvi- ja vanuserühmale. Hiiumaa luitemaastikud. Ilusamad Hiiumaa luited asuvad Luidjal ja Kõpu poolsaarel (Tõnupsis, Kalestes, Kõpus, Korbi mägedes). Matkata saab lahtisel, liikuval rannaliival, kõrgetel metsastunud luidetel ja mereäärsete luiteharjadel. Marsruudi pikkus oleneb vanuserühmast ja matkajate soovist. Hiiumaa pangamaastikud. Saaremaale Hiiumaa vastu ei saa, aga on meigil oma pangamaastikud, näiteks Kallaste pank, Sarve poolsaare pangad, paekarjäär Hillestes. Talvel on meie pangad lume all, muul ajal ootavad lahkesti huvilisi. Sellel retkel saavad oma uudishimu rahuldada kivimite ja kivististe huvilised. Loodusretk algab Palade LHK Kivimite õppehoones. Loodusretkede pikkus 2- 4 km. Orhideematk Retk meie kaunite käpaliste tundmaõppimiseks toimub juuni keskel ja sedagi ainult mõned korrad. Tegemist on õrnade ja kaunite looduskaitsealuste taimedega, kes väga inimesi ei armasta. Pakun sellel matkal elamust huvilistele. Loodusretkede pikkus 2- 5 km. Seos teemadega õppekavas: liigiline mitmekesisus, taimed, loomad, kooslused, maastikud ja nende kujunemine, geoloogia, kivimid, keskkonnakaitse, looduskaitse. Matkapikkust saab kokkuleppel pikendada või lühemaks teha. Riietus ja jalanõud kohased metsas liikumiseks. Sihtrühmaks on kõik kooliastmed jt loodushuvilised  
Maksumus: Tunni hind matkal on 40.00 €. Lisandub transpordikulu.

Viimati uuendatud:

20.03.2020