Eesti Pandipakend

Ohutusnõuetest tulenevalt oleme lasteaedade õppekäigu sihtrühmana määratlenud ainult lasteaia viimase rühma. Külaskäigul tutvustatakse lühidalt pandisüsteemi ja selgitatakse lähemalt plast-, klaaspudeli ja plekkpugi taaskasutamise ahelat. Programm toetab koolieelse lasteasutuse riiklikku õppeka ja seda saab otseselt siduda läbiva teemaga "Mina ja keskkond".

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus

Õpitulemused:

Õpilased ja õpetaja saavad aru mõistest pandipakend ja tunnevad pandimärke. Teavad, kuidas taaskasutatakse Eestis taaraautomaati viidud pandipakendeid ja mida nendest uuesti tehakse. Tähtsustavad senisest enam pakendite taaskasutamist ja oskavad seda seostada kekkonnahoiu ja oma isikliku heaoluga.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programm toetab koolieelse lasteasutuse riiklikku õppeka ja seda saab otseselt siduda läbiva teemaga "Mina ja keskkond".

Meetodid:

Avatud arutelu, videod, näidiste käega katsumise võimalus, pakendite ja pandipakendite sorteerimise mäng, ekskursioon pandipakendite käitluskeskusesse.

Juhis õpetajale:

Enne õppekäigule tulemist palume külastusgrupilt tutvuda õpetajale saadetava Eesti Pandipakendi ohustusjuhendiga või vaadata seda videona siin: https://youtu.be/kenl9S98ysA

Sihtgrupp:

Lasteaed

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

30

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

108€

Lisainfo:

Sisaldab käibemaksu.

Läbiviimise koht:

Eesti Pandipakendi käitluskeskus

Läbiviimise asukoht:

59.418156, 24.864658

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Kerttu-Liina Urke

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

  • 30 min õppetunni osa
  • 30 min ekskursioon pandipakendite käitluskeskusesse

Viimati uuendatud:

09.04.2021