Eesti Pandipakend

Ohutusnõuetest tulenevalt oleme lasteaedade õppekäigu sihtrühmana määratlenud ainult lasteaia viimase rühma. Külaskäigul tutvustatakse lühidalt pandisüsteemi ja selgitatakse lähemalt plast-, klaaspudeli ja plekkpugi taaskasutamise ahelat. Programm toetab koolieelse lasteasutuse riiklikku õppeka ja seda saab otseselt siduda läbiva teemaga "Mina ja keskkond".

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus

Õpitulemused:

Õpilased ja õpetaja saavad aru mõistest pandipakend ja tunnevad pandimärke. Teavad, kuidas taaskasutatakse Eestis taaraautomaati viidud pandipakendeid ja mida nendest uuesti tehakse. Tähtsustavad senisest enam pakendite taaskasutamist ja oskavad seda seostada kekkonnahoiu ja oma isikliku heaoluga.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programm toetab koolieelse lasteasutuse riiklikku õppeka ja seda saab otseselt siduda läbiva teemaga "Mina ja keskkond".

Meetodid:

Avatud arutelu, videod, näidiste käega katsumise võimalus, pakendite ja pandipakendite sorteerimise mäng, ekskursioon pandipakendite käitluskeskusesse.

Juhis õpetajale:

Enne õppekäigule tulemist palume tutvuda Eesti Pandipakendi ohustusjuhendiga.

Sihtgrupp:

Lasteaed

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

30

Hind:

108€

Lisainfo:

Sisaldab käibemaksu.

Läbiviimise koht:

Eesti Pandipakendi käitluskeskus

Läbiviimise asukoht:

59.4181701, 24.8646348

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Kerttu-Liina Urke

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Ohutusjuhend
Author:
Eesti Pandipakend
Kohustuslik lugemine OHUTUSJUHEND_0.pdf(297.07 KB)

Enne õppekäigule tulemist palume tutvuda Eesti Pandipakendi ohustusjuhendiga.

Viimati uuendatud:

20.04.2020