Lahemaa Looduskooli logo
Maie Itse

Lahemaa Looduskool pakub erinevaid võimalusi looduse märkamiseks, tunnetamiseks ja õppimiseks.

Lahemaa Looduskool pakub programme igale eale alates lasteaiast kuni eakateni.

Esita soovid ja küsi hinnapakkumist.

Õpipädevused:

digipädevus
enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Saada teadlikumaks loodusest, looduses osapooltele ohutust liikumisest, meie igapäeva käitumise mõjust loodusele ...

Meetodid:

Kõik tegevused toimuvad õues ja liikumises.

Meie märksõnaks on lõiming igas tähenduses.

Vastavalt sihtrühmale analüüsime nähtut ja püüame leida põhjus-tagajärg seoseid.

Küsimused: Miks? Millal? Kes? Kellele? Kuidas? 

Märksõnad: inimene, loodus, kooslused.

Juhis õpetajale:

Koostöö alates programmi ootustest kuni selle teostumiseni ja oma sihtrühma tundmine

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

20

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Lisainfo:

Küsi hinnapakkumist.

Läbiviimise koht:

Looduses, täpsem asukoht sõltub teemast

Läbiviimise asukoht:

59.4143355, 24.7268323

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Lahemaa Looduskool

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Lahemaa Looduskool pakub erinevaid võimalusi looduse märkamiseks, tunnetamiseks ja õppimiseks.

Lahemaa Looduskool pakub programme igale eale alates lasteaiast kuni eakateni.

Esita soovid ja küsi hinnapakkumist.

Viimati uuendatud:

13.04.2021