Lahemaa Looduskooli logo
Maie Itse / Jaanika Kall

Lahemaa Looduskool pakub rohkelt võimalusi looduse märkamiseks, tunnetamiseks ja õppimiseks.

Lahemaa Looduskool pakub programme igale eale alates lasteaiast kuni eakateni.

Märksõnadeks valik piirkondadest ja kohanimedest: Lahemaa poolsaared ja rannajooned, Mohni saar, Lahemaa jõed, joad ja joastikud, Lahemaa rabad ja metsad, Jägala jõgi ja muinasala, Türisalu ja Keila-Joa, Pakri poolsaar ...

Teeme koostööd Muinastaide Koja, Pikakose majamuuseumi ja mitme väikse külamuuseumiga.

Pane oma mõtted ja soovid kirja ning küsi hinnapakkumist. 

 

Õpipädevused:

digipädevus
enesekohased oskused
enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
mänguoskused
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
sotsiaalsed oskused
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

Eesmärgid:
- saada teadlikumaks loodusest, looduses eri osalistele ohutust liikumisest, meie igapäeva käitumise mõjust loodusele ...
- saada osa looduse lõhnadest, häältest, maitsetest ...
- teadvustada enda rolli selles imelises koosluses
- märgata ja väärtustada ajastute kultuuripärandit

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Meie märksõna on lõiming - kõik meie tegevused ja arutelud on seotud elu, õppeainete ja kohaliku kultuuripärandiga.

Me liigume looduses, jälgime, mida loodus meile täna näitab, arutleme, mis siin oli erinevatel aegadel, otsime selle kohta tegevusjälgi, otsime lindude-loomade tegevusjälgi.

Lõimime teema ja sihtrühma huvide ja/või vanuseastmega.

Meetodid:

Kõik tegevused toimuvad õues ja liikumises.

Meie märksõnaks on lõiming igas tähenduses.

Suuname märkama ja vaatlema, juhime loogikale tuginevat arutelu, kasutame meeli, otsime, kinnistame ...

Vastavalt sihtrühmale analüüsime nähtut ja püüame leida põhjus-tagajärg seoseid.

Küsimused: Miks? Millal? Kes? Kellele? Kuidas? 

Märksõnad: inimene, loodus, kooslused.

Programmi lõpus toimub vestlusring, kus saavad osalejad (sh saatjad) anda tagasisidet, mida nad uut õppisid ja mis neile meeldis.

Juhis õpetajale:

Koostöö alates programmi ootustest kuni selle teostumiseni ja oma sihtrühma erivajaduste teadmine-tundmine.

Me ei jäta prügi loodusesse: pikniku pakendamisel mõelda läbi, kuidas kasutatud taara ning pakendid endaga kaasa võtta. 

Me säästame loodust ja üldjuhul ei kasuta ühekordseid töölehti, mis sageli lennutatakse loodusesse. Seetõttu soovitame kasutada kõvade kaantega märkmikku - õuesõppe päevikut (analoogselt lugemispäevikuga), kuhu saab sujuvalt märkmeid teha. 

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

20

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Lisainfo:

Küsi hinnapakkumist.

Kõik meie tegevused on seotud liikumisega ja toimuvad looduses, mistõttu üldjuhul ei sobi programmid ratastoolis ja karkudega liikujatele.

Kõik meie tegevused on looduses erinevates kohtades, millest tulenevalt lepime kohtumiskoha iga tellijaga eraldi kokku. 

Ajaline kestus on kokkuleppeline. Üldjuhul on keskkonnahariduslike õppeprogrammide pikkus 180 minutit, mis sisaldab ka piknikupausi. 

Programmi lõpus toimub vestlusring, kus saavad osalejad (sh saatjad) anda tagasisidet, mida nad uut õppisid ja mis neile meeldis.

Läbiviimise koht:

Looduses, täpsem asukoht sõltub teemast ja tellija soovist.

Läbiviimise asukoht:

59.507962093334, 25.761037471352

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Lahemaa Looduskooli programmijuhid on Maie Itse, Maarja Orusalu, Maret Vihman, Sirle Puusta, kes kõik on nii pedagoogilise kui loodusharidusliku tausta ja kogemusega.

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Seotud failid:

LL programmid algklassid + lasteaed
Author:
Lahemaa Looduskool
LL-programmid-algklassid-lasteaed.pdf(742.36 KB)

Väike kokkuvõtlik info tellijale võimalikest programmidest ja nende teostamise kohtadest.

LL programmid 4.-9. klass
Author:
Lahemaa Looduskool
LL-programmid-4.-9.-klass.pdf(747.84 KB)

Väike kokkuvõtlik info tellijale võimalikest programmidest ja nende teostamise kohtadest.

Pikk kirjeldus:

Lahemaa Looduskool pakub erinevaid võimalusi looduse ja kultuuripärandi märkamiseks, tunnetamiseks ja õppimiseks.

Me leiame erineva raskusastmega radasid, kus on turvaline liikuda ja tunnetada end osakesena loodusest.

Koostame eritellimusel programme igale eale alates lasteaiast kuni eakateni.

Esita soovid ja küsi hinnapakkumist.

 

Viimati uuendatud:

22.10.2021