Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

35

Läbiviimise koht:

Tartu Observatooriumi siseruumid

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

visit@to.ee
+372 696 2507

Programmi läbiviija:

Triin Sumberg ja Anu Tuvikene

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi sisuks on tutvustada kosmosetehnoloogia olemust, selle erinevaid uurimisvaldkondi ja rakendusi ning mõju keskkonnale. Isevalmistatud raketi abil uuritakse lennu stabiilsust massi- ja rõhukeskme baasil. Õppeprogrammi jooksul teevad osalejad rühmatöid ning ettekande rühma teemast. Teoreetilise osa lõpetuseks korraldame viktoriini. Praktilise tööna valmistatakse paberist rakett ning uuritakse selle lennu stabiilsust. Õppeprogramm on mõeldud III ja IV kooliastmele. Õpitulemused. Õpilane: teab kosmosetehnoloogiaga seotud põhitõdesid, mõisteid ja rakendusi; teab Eesti tähtsust ja seotust kosmosetehnoloogia arengus; analüüsib raketi lennu stabiilsust, teab millest see oleneb ja oskab oma raketti vastavalt täiustada; mõistab kosmoseprügi olemust ja selle mõju meie igapäevaelule; lõimib erinevates õppeainetes omandatud teadmisi ja oskuseid; väärtustab kosmost kui keskkonda, mõistab nii inimese kui tehnoloogia rolli selles. 5. Seotus õppekavaga: Geograafia Füüsika Matemaatika Ajalugu Eesti keel 6. Õppeprogrammi algusaega saab valida kella 9.30 - 11.30-ni. 7. Võimalus tellida õppeprogrammile eelnevalt või järgnevalt toitlustamist.
Maksumus: Grupi hind 385 eurot.

Viimati uuendatud:

20.03.2020