Katsed veega
Liisi Mäeumbaed

Õppeprogrammis on kolm erinevat vee omadustega seotud teemat. Nendest võib valida ühe, või õppida vee omadusi kolmel korral. Esimesel korral on tore töötada looduskeskuse laboris, kui on soov läbida tervikprogramm võib looduskeskuse juhendaja tulla  kooli või lasteaeda.

Programmi käigus  teeme lihtsaid katseid vee koostise ja omaduste uurimiseks. Võrdleme puhast ja reostunud vett. Õpime vee- elustikku looduskeskuse akvaariumi näitel. Vaatame katsele ja vaatlustele tuginedes kuidas elavad vees  loomad ja taimed. Selgeks saab vee tähtsus.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Programmi eesmärgiks on uurida vee keemilisi ja füüsikalisi omadusi lihtsate ja vahel ka lõbusate katsetega. Saada selgeks vee olulisus looduses elukeskkonnana ja inimesele tema eluspüsimiseks. Programmi käigus õpivad lapsed ise katseid planeerima, läbi viima ja järeldusi tegema. Olulisel kohal on vaatluse oskus. Selgitada O2 ja CO2 tähtsus vees.
I H2o molekulid ja värvide mäng: lahuse valmistamine, pipeteerimine, kogemus lihtsast keemilisest reaktsioonist- happelise lahuse reageerimine söögisoodaga.
II Vee puhastamine, puhta vee tähtsus, vikerkaar paberiribal.
III Vesi ja linnud, vesi ja putukad, vesi ja kalad. Lõpetuseks laavalamp.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

 Programm seondub alushariduse ja põhikooli riikliku õppekvaga, ning põhineb uurimuslikul õppel vaatluste, määramiste  ja mängude kaudu.

Mõisted: aatomid, vee molekul, lahus, keemia, reaktsioon, lahustumine, reostus, puhastusseade, hapnik, süsihappegaas.

Seos keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu teemadega:

Õppeprogramm järgib säästva arengu hariduse põhimõtteid. Õppides erinevaid looduse ja keskkonnaga seotud teemasid on alati võimalus siduda õpitu loodushoiu ja eluslooduse tohutu mitmekesisuse ja haprusega. Vee puhastamine ja säästlik tarbimine on olulised keskkonnateadlikkust toetavad teemad.

Meetodid:

I  Aatomite mudelid. Alused, pipetid plastpudelid, keeduklaasid, toiduvärvid, söögiäädikas, söögisooda, töölehed, värvipliiatsid

II  Puhas vesi, materjal vee sogaseks muutmiseks, meresool, uhmer, uhmrinui, lusikad,  keeduklaasid, lehtrid, filterpaber, alusklaas, põleti, klaaspulk, katseklaasihoidja, paberiribad, viltpliiatsid

III  Alused, kausid, keeduklaasid, kirjaklambrid, küünlajupid, linnusuled, akvaarium,

toiduõli, söögisooda, pipetid, kihisevad tabletid.

Programm tugineb avastus- ja aktiivõppel

Juhis õpetajale:

Õpilaste turvalisuse tagab õppeprogrammi juhendaja. Vee aurustamise katse toimub demonstratsioonkatsena õpetaja poolt.

Õppeprogrammi juhendaja ootab koostööd kaasaoleva õpetajaga vajadusel laste paarideks jagamise juures, töökorra tagamisel laboris ja juhendajaga suhtlemisel. Õpilastega kaasas olev õpetaja vastutab, et lapsed oleksid  teadlikud õppeprogrammi teemast.

Juhendaja ootab õpetajalt tagasisidet vestluse või tagasisidelehe kaudu.

Looduskeskuse siseruumides palume kanda vahetusjalatseid.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

20

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

70€

Lisainfo:

Õppeprogramm toimub Palade looduskeskuse õppeklassis ja laboris.

Programmi vältel ei ole einepausi.

(Palume lastel kasutada looduskeskuse ruumides töötamisel vahetusjalatseid).

Läbiviimise koht:

Palade Loodushariduskeskuse õppeklass, labor

Läbiviimise asukoht:

58.9529088, 22.8360192

Maakond:

Hiiumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Karin Poola, ökoloog, bioloogiaõpetaja

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Katsed veega väiksematele loodushuvilistele
Author:
Karin Poola
H2O väiksematele loodusuurijataele.docx(31.58 KB)

Lisatud fail õppeprogrammist, Katsed veega väiksematele loodushuvilistele

Pikk kirjeldus:

I teema: H2O molekulid, värvide mäng

Vee molekulide mudelite valmistamine 10 minutit

 • Algab töö laboris. Lastele on valmis pandud töövahendid ja töölehed.
 • Juhendaja tutvustab alusel olevaid töövahendeid. Juhendaja selgitusi kuulates seatakse valmis katse, õpitakse pipeteerima ja lahuseid valmistama, 15 minutit
 • Praktiline töö , 10 minutit
 • Koos tehakse kokkuvõtted ja järeldused, valmib ilus, värviline pilt katsest, 15 minutit
 • Õppeprogramm lõpeb looduskeskuse õppeklassis, kus tehakse viimased kokkuvõtted õpitust.

II teema: Vee puhastamine, puhta vee tähtsus.

                 Vikerkaar pabeririribal

Õppeprogramm algab looduskeskuse õppeklassis kus juhatatakse sisse teema, tutvutakse elustikuga looduskeskuse suures akvaariumis,  selgitatakse laboris töötamise reegleid, 10 minutit

 • Algavad tööd laboris. Lastele on alustele valmis pandud vajalikud töövahendid. Lapsed valmistavad, juhendaja selgituse alusel sogase vee, voldivad filterpaberi, filtreerivad sogase vee, 15 minutit
 • Järgneb demonstratsioonkatse. Kuidas eraldada vesilahusest selles lahustunud ained, 5 minutit
 • Kokkuvõte, arutelu ja vestlus vee puhastammise teemal ja puhta vee tähtsusest, 10 minutit
 • Teiseks lihtsaks ja ka ilusaks  katseks on vees lahustuvate värvide lahutamine

(paberkromatograafia), töö lõpuks valmib joonis, 15 minutit

Õppeprogramm lõpeb looduskeskuse õppeklassis, kus tehakse viimased kokkuvõtted õpitust, 5 minutit

III vesi ja linnud, vesi ja putukad, vesi ja kalad.

Lõpetuseks laavalamp

Õppeprogramm algab looduskeskuse õppeklassis kus juhatatakse sisse teema, tutvutakse elustikuga looduskeskuse suures akvaariumis,  selgitatakse laboris töötamise reegleid, 10 minutit

 • Jätkub tegevus õppeklassis. Iga osaleja saab vaatluseks oma kala. Vestlusteemaks on kala hingamine, toitumine, kalade välisehitus ja kala kui lemmikloom, 10 minutit
 • Tegevused laboris: lapsed  katsetavad, kuidas putukad püsivad veepinnal (pindpinevuse lihtsustatud selgitus). Katse on lihtne, natuke lõbus ja nõuab rahulikku meelt. Järgmine katse selgitab lastele, miks veelindude suled ei märgu ja miks need märguda ei tohi. Teemaga seonduvad huvitavad faktid lindudest, 15 minutit
 • Kokkuvõte esimestest katsetest.
 • Lõpetuseks põnev laavalambi katse. Põnev ja kõigile jõukohane. Joonis laavalambist, 15 minutit

Kokkuvõte õppeklassis. Lapsed, kes on läbinud kolm veega seotud programmi saavad tunnistused.

 

 

 

 

 

Viimati uuendatud:

01.04.2021