placeholder

Mereökoloogia õuesõppe programm.
Rannikuala loomastiku- ja taimestikuga tutvumine ning mereranna leidude otsimine ja määramine.
Programm võimaldab erinevaid aktiivmeetodeid kasutades tundma õppida Läänemere ajalugu. Ranniku keskkonna vaatlused aitavad mõista looduse ja inimtegevuse seoseid. Rannakivid jutustavad Maa ajaloost.

Õpitulemused:

Õpilane:
- mõistab seoseid inimtegevuse ja ranniku seisundi vahel;
- oskab sooritada vaatlusi ja otsinguid,
- oskab töötada rühmas, süstematiseerida ja esitada tulemusi
- hindab kodukandi ilu ja hoiab tema loodusväärtusi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

I kooliaste
Loodusõpetus: Organismid ja nende elupaigad. Liikumine. Minu
kodumaa Eesti
Läbiv teema: keskkonnakaitse ja säästev areng

Meetodid:

vaatlus, mäng, praktiline tegevus rühmades

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

75,00 ( 1 juhendaja); 150,00 (2 juhendajat)

Läbiviimise koht:

Sillamäe mererannik

Maakond:

Ida-Virumaa

Otsekontakt:

info@roek.ee
+ 372 392 4356; +372 5568 1747

Programmi läbiviija:

Marina Janssen

Keel:

Vene keel

Seotud failid:

Описание программы
Author:
MTÜ Rakendusökoloogia Keskus
2-RL_Ru_poolpikk_KKH_port-120218.pdf(49.8 KB)

ЧЕЛОВЕК И МОРЕ Находки на побережье

Viimati uuendatud:

10.06.2020