placeholder

Läheme tagasi aegadesse, mil meie esivanemad maal elades isemajandavad olid. Õpime paremini mõistma maa- ja põllutööde tähtsust tänapäeva elustiili alustalana ning loome loogilisi seoseid tööde, tegevuste ja rahavakalendri vahel.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

III ja IV kooliaste - Eesti ja Euroopa rahvastik
Põllumajandus kui majandusharu
Toiduainetetööstus ja käsitöönduslik toiduvalmistamine, selle seosed keskkonnaga (geograafia)

II kooliaste - Aed ja põld elukeskkonnana (loodusõpetus)

Meetodid:

Kodulinnud ja -loomad, talumaastik, pärandkultuur, loodusega koostoimimine, rahvakalender.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

Pole määratletud

Grupi suurus:

30

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

180€

Lisainfo:

Aktiivõppeprogrammiga on üldjuhul kaasas kaks retkejuhti. Kui tegemist on alla 20-lapselise klassiga, on võimalik programmi läbi viia ka ühe retkejuhiga.

Kõik programmid kohandatakse vastavalt vanuserühmale.

Programmide juurde kuulub piknik lõkke ääres.

Vajadusel saame aidata ka bussifirma leidmisega.

Vaata lisa meie kodulehelt!

Läbiviimise koht:

Pudisoo, Muuksi, Uuri

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Rauno Masing, Kristo Pärn, Theo Kehlmann

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Eesmärk - Viia õpilased tagasi aegadesse, mil meie esivanemad maal elades isemajandavad olid.
Õpilased mõistavad paremini maa- ja põllutööde tähtsust tänapäeva elustiili alustalana ning loob loogilisi seoseid tööde, tegevuste ja rahavakalendri vahel.

Sisu - Programm annab õpilastele võimaluse osa saada ja kaasa teha talumajapidamise igapäevarutiinist viisil, nagu enamus meie esivanemaid aastasadu maapiirkonnas elanud on. Tutvume koduloomade ja talutöödega, vastavalt hooajale on võimalus ise kätt proovida, loomi toita ning oma füüsilised ja käsitöölised võimed proovile panna.
Kindlasti oli ja on ka meie programmis olulisel kohal toit - lisaks söögi hankimise problemaatikale katsetame võimalusel ka mõne klassikalise nö talutoidu valmistamisega. Programmi jooksul saame ajaloolise ülevaate meie talumajapidamise kujunemisest ja raskustest. Pika mõisaperioodi meenutuseks on kokkuleppel võimalus  külastada ka Eesti üht suurimat Kolga mõisakompleksi, jätkuna on võimalik külastada ka Kolga kihelkonnamuuseumi.

Palume õppeprogrammi aeg ja kestus aegsasti läbi arutada

Viimati uuendatud:

13.06.2020