placeholder

METSAMARJAD

Õpiobjekt annab teoreetilised teadmised Eesti metsades kasvavatest marjataimedest. Kirjeldatakse looduslike marjade kasvatamisega seotud erinevaid aspekte lähtuvalt taimest ja kasvukeskkonnast. Üliõpilased saavad teadmised probleemidest marjametsades ja levinumate metsamarjadega rajatud istandiku rajamisest ja majandamisest.

Lisainfo:

Metsamarjade kasvatamine on saanud üha populaarsemaks nii koduaedades kui ka tootmisistandikes. Nendel levikut looduses ja kultiveerimist istandikes on uurinud Eesti Maaülikooli teadlased dots Taimi Paal, dots Marge Starast ja prof Kadri Karp. Katsetöös saadud kogemusi ja kogutud fotosid on kasutatud ka käesoleva õpiobjekti koostamisel.

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

Täiskasvanud

Otsekontakt:

Materjali autor:

prof Kadri Karp

Formaat:

Veebipõhine õppematerjal

Kirjeldavad märksõnad:

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

11.08.2020