placeholder

Kiviõli Keemiatööstus on Alexela Gruppi kuuluv ettevõte, mis tegeleb peamiselt põlevkiviõli ning soojus- ja elektrienergia tootmisega. 1922. aastal loodud ettevõtte tootmisüksused asuvad Ida-Virumaal Kiviõli linnas. Soojus- ja elektrienergia koostootmine katab nii ettevõtte kui ka Kiviõli linna soojusenergia vajadused. Kiviõli Keemiatööstuses tehtud detailne ressursikasutuse analüüs aitab kõik tootmise sisend- ja väljundandmed kokku koondada ning toob välja potentsiaalsed kokkuhoiu võimalused. Analüüs on eelduseks ressursitõhususe meetme raames investeeringu toetuse taotlemiseks. Mäe- ja töötleva tööstuse ettevõtted saavad toetust taotleda kuni 2 miljonit eurot ettevõtte kohta. 

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Otsekontakt:

Materjali autor:

Keskkonnaministeerium 2018

Formaat:

Video

Kirjeldavad märksõnad:

Viimati uuendatud:

17.08.2020