placeholder

Õhusaaste mõõtmise ja uurimise kampaania raames valminud tahma mõõtmiseks vajalik tööjuhend, arvutusfail ja protokoll.

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

Gümnaasium

Otsekontakt:

Materjali autor:

Ülle Kikas, Karli Kütt

Formaat:

Juhend

Seotud failid:

Autor:
GLOBE Eesti
OK_tahm_toojuhend.pdf(78.43 KB)
Autor:
GLOBE Eesti
OK_tahm_arvutusfail.xlsx(39.09 KB)
Autor:
GLOBE Eesti
OK_tahm_protokoll.pdf(80.22 KB)

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

12.08.2020