puittaimed

Projekti “Puittaimed pargis ja park kui kooslus” eesmärgiks on tutvustada Eesti Põllumajandusmuuseumi looduskaitsealuses pargis kasvavaid puittaimi, nende kasvunõudeid ning seost teiste pargis elutsevate liikidega ja anda ülevaade pargi kui koosluse elurikkusest ja inimese (kasulikust kui ka kahjulikust) mõjust pargi elustikule. Projekti raames on valminud metoodiline õppematerjal-töövihik pargipuude ja pargi elurikkuse õpetamiseks esimesele ja teisele kooliastmele. Valminud on  pargiteekonna raja skeem-stend ja infotahvlid. Olemasolevas looduskaitsealuses pargis on SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel läbi viidud pargi rekonstrueerimisprojektist lähtudes eesmärgipärast pargi rekonstrueerimist alates 2006. aastast. Ülenurme mõisa park on aktiivses kasutuses nii kohalike elanike kui ka muuseumikülastajate poolt. Tuntakse suurt huvi pargikoosluse vastu. Muuseumil on olemas õppeklass, kus on võimalik läbi viia projektis kavandatud õppeprogramme.

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Otsekontakt:

Materjali autor:

Eesti Põllumajandusmuuseum 2016

Formaat:

Tööleht

Kirjeldavad märksõnad:

Seotud failid:

Autor:
Eesti Põllumajandusmuuseum
Õppeprogramm-„Puittaimed-pargis-ja-park-kui-kooslus“_metoodiline-õppematerjal-töövihik.pdf(275.3 KB)
Autor:
Eesti Põllumajandusmuuseum
Lisa3._PuittaimedekirjeldusedIjaIIkooliaste.pdf(136.69 KB)
Autor:
Eesti Põllumajandusmuuseum
Lisa_Ristsõna ELU PARGIS-I-kooliaste.pdf(48.68 KB)
Autor:
Eesti Põllumajandusmuuseum
Lisa_tööleht-kordamiseks.pdf(1.24 MB)

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

03.09.2020