puisniidud

Projekti "Õppematerjalid looduskaitse ja kaitsekorralduslike tegevuste tutvustamiseks"  käigus valmisid õppeotstarbelised teisaldatavad Roll-Up esitlusstendid (15 tk) järgmiste teemakäsitlustega: „Puisniitude elustik ja kaitseväärtused“ , 5 stendi ; "Rannaniitude kaitsekorraldus ja looduskaitse", 5 stendi; " Eesti kahepaiksed ja nende kaitse korraldamine", 5 stendi ning koolidele mõeldud rannaniitude kaitse teemalised töölehed  koos juhendiga õpetajale.

Puisniitude elustik ja kaitseväärtused

  1. Puisniitude kujunemine
  2. Puisniitude majandamine
  3. Puisniitude taastamine
  4. Puisniitude elustik
  5. Puisniitude seisund ja kaitseväärtused

Lisainfo:

Väljaajandmist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Otsekontakt:

Materjali autor:

Keskkonnaamet 2011

Formaat:

Plakat

Kirjeldavad märksõnad:

Seotud failid:

Author:
Keskkonnaamet
puisniidud_850x2150.pdf(4.58 MB)

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

01.09.2020