kogumik Minu kodukoha veekogu

Uurimusliku õppe projekt „Minu kodukoha veekogu bioloogilised, kultuurilised ja majanduslikud väärtused” toimus 2011. aasta veebruarist kuni 2012. aasta aprillini. Projekti koordineeris Keskkonnaamet ja sellest võttis osa 43 kooli üle Eesti. Projekti eesmärgiks oli uurida koolilähedase veekogu (jõgi, järv) seisundit ja veekogu rolli inimasustuse kujunemisel, kultuuripärandis, majanduses minevikus, olevikus ja tulevikus. Vastavalt gümnaasiumi uuele riiklikule õppekavale tuleb igal gümnasistil kirjutada uurimistöö. Projekt pakkus võimaluse kooliõpilastele koguda andmeid uurimistöö kirjutamiseks, õppida märkama seoseid, süvendada nii õpilastevahelist kui ka aineõpetajate vahelist koostööd. Osalejad valiti koolide motivatsioonikirjade alusel. Projekti tegevused. Projekti raames uurisid õpilasrühmad koolilähedase veekogu seisundit ning veekogu rolli inimeste elus. Projekti alguses toimus 4 sissejuhatavat seminari eri piirkondades ning projekt lõppes konverentsiga. Vaatluste läbiviimiseks koostati ekspertide poolt neli vaatlusjuhendit ja kuus küsimustikku ning abimaterjalid veeselgrootute ja veetaimede määramiseks. Vaatlusjuhendid, mille alusel õpilased viisid läbi uuringuid, olid: minu kodukoha veekogu majanduslikud väärtused, minu kodukoha veekogu kultuurilised väärtused, veekogu kirjeldus, seisu-ja vooluveekogude taimestiku uuringud ja veeselgrootute uuring, veekogu kvaliteedi ja elustiku uuring. Esimest kolme küsimustikku tuli täita üks kord uurimisperioodil (mai-november 2011), veetaimi ja veeselgrootuid uuriti kolm korda (juunis, juulis ja augustis) ning veekogu kvaliteedi ja elustiku uuringu küsimustikku täideti üle nädala, 15 korda vaatlusperioodil. Veeuuringute läbiviimiseks said koolid õppevahendite  komplektid.

Lisainfo:

Kogumiku vaatlustulemustest koostas Reet Kristian

Kujundus ja trükk: AS Ecoprint Keskkonnaamet 2012

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

 

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Otsekontakt:

Materjali autor:

Keskkonnaamet

Formaat:

Kogumik

Kirjeldavad märksõnad:

Seotud failid:

Autor:
Keskkonnaamet
SELGROOTUTE_UURING-_tooleht.pdf(523.24 KB)
Autor:
Keskkonnaamet
TAIMESTIKU_UURING___tooleht.pdf(1.47 MB)
Autor:
Keskkonnaamet
TAIMESTIKU_UURING_juhend.pdf(335.03 KB)
Autor:
Keskkonnaamet
VEEKOGU_BIOLOOGILISED_VAARTUSED_juhend.pdf(427.98 KB)
Autor:
Keskkonnaamet
VEEKOGU_KIRJELDUS__tooleht.pdf(1.77 MB)
Autor:
Keskkonnaamet
VEEKOGU_KULTUURILISED_VAARTUSED__kysimustik.pdf(3.98 MB)
Autor:
Keskkonnaamet
VEEKOGU_KULTUURILISED_VAARTUSED_juhend.pdf(295 KB)
Autor:
Keskkonnaamet
VEEKOGU_MAJANDUSLIKUD_VAARTUSED_juhend.pdf(273.51 KB)
Autor:
Keskkonnaamet
VEEKOGU_MAJANDUSLIKUD_VAARTUSED_kysimustik.pdf(2.41 MB)
Autor:
Keskkonnaamet
VEEKVALITEEDI_JA_ELUSTIKU_UURING_tooleht.pdf(2 MB)
Autor:
Keskkonnaamet
MINU_KODUKOHA_VEEKOGU_BIOLOOGILISED.._Vaike_Pommer.pdf(329.03 KB)
Autor:
Keskkonnaamet
Veekogude_suurtaimestikust_Aime_Maemets.pdf(337.69 KB)
Autor:
Keskkonnaamet
VEES_LAHUSTUNUD_HAPNIKU_MRAMINE_WINKLERI_MEETODIL.pdf(181.64 KB)
Autor:
Keskkonnaamet
TAIMED_VEEKOGU_KALDAL_JA_VEES1_maaramistabel.pdf(2.68 MB)
Autor:
Keskkonnaamet
TAIMED_VEEKOGU_KALDAL_JA_VEES2_maaramistabel.pdf(3.31 MB)
Autor:
Keskkonnaamet
TAIMED_VEEKOGU_KALDAL_JA_VEES3_maaramistabel.pdf(3.69 MB)
Autor:
Keskkonnaamet
TAIMED_VEEKOGU_KALDAL_JA_VEES4_maaramistabel.pdf(3.35 MB)
Autor:
Keskkonnaamet
Veekogudes_elavaid_selgrootuid_maaramistabel.pdf(6.38 MB)
Autor:
Keskkonnaamet
Minu_kodukoha_veekogu_kokkuvote.pdf(4.56 MB)

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

21.04.2020