Õppematerjalide kaanefoto

Võru linnavalitsuse telllimusel valmisid 2020. aastal Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014–2020 ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel ja projekti ER65 "BioAware" raames keskkonnaõppe materjalid.  Õppematerjalid koostas sihtasutus Tartu Keskkonnahariduse Keskus.

Õppematerjalid on koostatud eesti ja vene keeles ning on suunatud neljale kooliastmele:

1) Põhikooli I kooliastme õppeprogramm "Väikesed keskkonnadetektiivid Koreli oja pargis" õppematerjalide nimekiri, õpetaja juhend, töölehed, muti ja mügri toit

*Muudetavad wordi failid: õpetaja juhend, töölehed.

2) Põhikooli II ja III astme õppeprogramm "Keskkonnadetektiivid Koreli oja pargis" õppematerjalide nimekiri, abimaterjal, õpetaja juhend, töölehed.

*Muudetavad word`i failid: abimaterjalid, õpetaja juhend, töölehed.

3) Gümnaasiumi õppeprogramm "Koreli oja uuringud" õppematerjalide nimekiri, abimaterjal, õpetaja juhend, töölehed .

*Muudetavad word`i failid: abimaterjalid, õpetaja juhend, töölehed.

Koreli oja määrajad: linnud, maismaataimed, mullaloomad, mutt ja mügri, puud, veeselgrootud, veetaimed, võilill

 „ER65 BioAware" on rahvusvaheline projekt, mille üheks eesmärgiks on  keskkonnateadlikkuse suurendamine ja õpilaste käitumisharjumuste kujundamine loodust hoidvamaks. 


*Antud väljaanded valmisid Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014–2020  rahalise abiga. Väljaannete sisu eest vastutab ainuisikuliselt Võru Linnavalitsus  ning nendes kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.
Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014–2020 eesmärk on edendada  piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada  sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri.

Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.
Võru Linnavalitsus, Jüri 11, 65606 Võru, www.voru.ee, info@voru.ee

Projekti BiaAware logo   Est-Rus koostööprogrammi logoKIK logo

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Otsekontakt:

Materjali autor:

Tartu Keskkonnahariduse Keskus

Formaat:

Määraja

Viimati uuendatud:

06.09.2021