looduskaitse mapp sisukord

Õppemapp „Eesti Looduskaitse” on suunatud põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele ja tutvustab Eesti looduskaitset minevikus ning tänapäeval (teemadeks liigikaitse, kaitsealad, rahvusvaheline koostöö, looduskaitse ajalugu jne). Lisaks on õppemapis töölehed, mis aitavad õpitavat omandada ja saadud teadmisi kinnistada.

Lisainfo:

Koostajad: Arne Ader ja Urmas Tartes 

Fotod: Arne Ader, Urmas Tartes, Rainar Kurbel (lendorav lk. 30 ), Siim Veski (kivisisalik lk. 31) Kaardid: Uudo Timm ja Reigo Roasto

Töölehed: Merike Palginõmm Konsultant: Uudo Timm Abiks olid: Leelo Kukk, Lilika Käis, Marika Arro, Maris Kivistik, Merike Palginõmm, Merle Kiviselg, Taimo Aasma, Teet Koitjärv, Tiit Sillaots Toimetaja: Ann Marvet Kujundaja: Piia Anvelt

Trükikoda: OÜ Hansaprint Trükise väljaandmist rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Väljaandja: Keskkonnaamet 2010

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Otsekontakt:

Materjali autor:

Keskkonnaamet 2010

Formaat:

Õpimapp

Kirjeldavad märksõnad:

Seotud failid:

Author:
Keskkonnaamet
Keskkonnaamet_Eesti_looduskaitse_2010_mapp.pdf(10.19 MB)

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

21.04.2020