maakera

Projekti üldine eesmärk on kasvatada ühiskonna keskkonnateadlikkust. Kõige tulemuslikum on alustada juba väikestest lastest, kelle suhtumine ja maailmavade on alles kujundemas. Seetõttu on projekt suunatud 6-7 aastastele lastele. Teadmisi jagatakse läbi näitemängu, visuaalsete materjalide ja praktilise kogemuse omandamise. Õpetuslikud eesmärgid: laps teab, miks on jäätmete sorteerimine ja taaskasutamine vajalik ning oskab prügi sorteerides teha õigeid valikuid. Kasvatuslikud eesmärgid: laps tunneb huvi loodushoiu vastu ja teab, kuidas aidata loodust puhtamana hoida (jäätmete korrektne sorteerimine).

Lisainfo:

Õpimapi tootmist toetasid toetasid

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Tootjavastutusorganisatsioon OÜ.

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Sihtgrupp:

Lasteaed

Otsekontakt:

Materjali autor:

Projektijuht: Kristiina Dreimann Materjali koostasid: Kertu Lobjakova, Liisi Sukk

Formaat:

Õpimapp

Seotud failid:

Author:
Tootjavastutusorganisatsioon OÜ
Õpimapp Mida Juku jäätmetest ei õpi seda Juhan ei tea EST.pdf(2.69 MB)
Author:
Tootjavastutusorganisatsioon OÜ
PIMAPP-RU.pdf(1.64 MB)

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

12.08.2020