õpimapp mets toidab

Lugupeetud bioloogia, geograafia ja loodusõpetuse õpetajad
Mets moodustab olulise osa meie elukeskkonnast. Ta toidab ja kaitseb meid. Pakub elamusi matkajale, söödavat seenelisele-marjulisele ning jahi- ja kalamehele. Kasvatab puitu ehitamise tarbeks ja kütteks. Kosutab inimese vaimu ja keha. Puhastab õhku ja kujundab kliimat. Eesti metsa rikkalik maastik ning floora-fauna on aare, mille üle tunneme uhkust ja mille käekäigu pärast valutame ka südant.

Metsa kui terviksüsteemi põhjalikuks tutvustamiseks koolides on Eesti Metsatööstuse Liit koostanud õppematerjalide mapi “Mets toidab”. Loodetavasti leiate käesoleva väljaande artiklite, tabelite ja ülesannete hulgast huvitavat lisaainest nii gümnaasiumi (nt üldmaateaduse kursuse maailmametsade ja metsamajanduse teema), põhikooli (nt 6. klassi loodusõpetus, 8. klassi loodusvööndite teema, 9. klassi Eesti ja Euroopa metsade ning metsamajanduse teema) kui ka algkooli tundide jaoks.

Mappi aitasid koostada Veiko Belials Luua Metsanduskoolist ning geograafiaõpetajad Kersti Ojassalu, Ene Saar ja Pilvi Tauer.

Lisainfo:

Projekti toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus. Eesti Metsatööstuse Liit, 2008

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Otsekontakt:

Materjali autor:

Eesti Metsatööstuse Liit, 2008

Formaat:

Õpimapp

Seotud failid:

Autor:
Eesti Metsatööstuse Liit
Metsamapp.pdf(2.88 MB)

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

20.04.2020