lauamäng seene alias
Tartu Loodusmaja

„Alias” on seltskondlik sõnaseletusmäng, mida võib mängida nii ajaviiteks sõbraga kui ka rühmade vahel võistlusena. Siinne variant mängust on seente teemal.
Mõistekaartidel on kokku 186 erinevat mõistet, mis on seotud erinevate seeneliikide tunnuste, ehituse, kasutamise ja elukeskkonnaga (62 kaarti kolme mõistega, millest esimene on kõige kergem, teine keskmise raskusastmega ja kolmas kõige keerulisem).

Vahendid
• ajamõõtja (eelistatult kahe minuti liivakell, stopper või sekundiosutiga kell)
• mõistekaartide komplekt (lõika lahti ja võimalusel lamineeri)

Mängijate arv 2–24.
Reeglid lepitakse kokku enne mängu (mitmendat mõistet kaardilt seletatakse, sõnatüve ei tohi seletuses kasutada, kas võõrkeelset ja eestikeelset mõistet võib kasutada vaste seletamisel või mitte (näit. hüüf = seeneniit) jm). Suurema rühma puhul võiks olla mängujuht, kes aitab moodustada rühmad, korraldada mängu reeglite kokkuleppimist ja punktiarvestust.

Lisainfo:

Toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Otsekontakt:

Materjali autor:

Annelie Ehlvest

Formaat:

Õppemäng

Kirjeldavad märksõnad:

Seotud failid:

Author:
Tartu Loodusmaja
Seene_alias.pdf(1.15 MB)

Viimati uuendatud:

20.04.2020