õhuvaatlus
Tartu loodusmaja

UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti (The Baltic Sea Project) õhukvaliteedi programmi juhendmaterjal ja metoodikavihik.

Sissejuhatus harrastusteadusesse ja programmi, andmete sisestamine ja seosed riikliku õppekavaga. Vahtra-pigilaigu vaatlused ja õhukvaliteedi programmi vaatluslehed eri vanuseastmetele, samblikevaatlusele eelnevad lisategevused.

Lisaks metoodikavihik „Samblikevaatlusele eelnevad lisategevused“ -  Islandi käokõrva tee valmistamine, nuusutamine ja maitsmine, samblike memoriin, samblike vaatlemine luubi ja mikroskoobiga, mäng samblikurühmade kordamiseks ja maastikumäng.

Väljaandja: Tartu loodusmaja, 2022

Koostajad: Urve Lehestik, Piret Lõhmus, Maria Ivanova, Gedy Matisen

Lisainfo:

Läänemere Projekti harrastusteaduste programmide lisainfo: https://bsp.tartuloodusmaja.ee/kodanikuteaduse-programmid/

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Otsekontakt:

Materjali autor:

Läänemere Projekt

Formaat:

Juhend

Seotud failid:

Autor:
Läänemere Projekt
BSP_ohukvaliteet_juhendmaterjal.pdf(1.42 MB)
Autor:
Läänemere Projekt
BSP_ohukvaliteet_metoodika.pdf(5.13 MB)

Viimati uuendatud:

13.01.2023