batterys

Veebipõhine õppemoodul koondab infot ohtlike majapidamisjäätmete kohta: kuidas neid ära tunda, käidelda ja kuidas valida keskkonnasõbralikumaid tooteid. Õppemoodul sisaldab lugemismaterjali, harjutusi, videoid ja animatsiooni.

Lisainfo:

Õppematerjalid valmisid ohtlike jäätmete projekti raames, mida rahastasid Norplus ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Eestis koordineeris projekti Tartu Keskkonnahariduse Keskus.

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

Gümnaasium
Täiskasvanud

Otsekontakt:

Materjali autor:

SYKLI keskkonnakool (Soome), AkkuSer (Soome), RecSer Oy (Soome), Tartu Keskkonnahariduse Keskus (Eesti), Ideja (Läti)

Formaat:

Veebipõhine õppematerjal

Seotud failid:

Author:
Tartu Keskkonnahariduse Keskus
Nordplus-projekti-Jäätmealase-info-andmebaasi-kasutusjuhend.pdf(473.1 KB)

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

11.08.2020