placeholder

Muld on kestliku põllumajandustootmise alus. Mullaorganismid tagavad mulla bioloogilise aktiivsuse ja viljakuse. Räägitakse, millist mõju avaldab intensiivne põllumajandus muldadele. Mulla bioloogilist aktiivsust on võimalik tagada tasakaalustatud liblikõielisi sisaldava külvikorra ja erinevate orgaaniliste väetiste abil. Haljasväetised aitavad talviste kattekultuuridena vältida taimetoitainete leostumist ning parandavad mullaomadusi. Kompostimine on hea võimalus taimetoitainete ringlusse suunamiseks. Tutvustatakse kompostimist ja komposti mõju mullaomadustele ja taimekahjustajatele. Eesmärgid: Õpilane teab, millised organismid tagavad mulla bioloogilise aktiivsuse ning viljakuse säilimise. Õpilane teab, millised võimalused tagavad mullaviljakuse kestliku säilimise ja paranemise. Õpilane teab kompostimise põhimõtet ja kompostide mõju mullaomadustele.

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Otsekontakt:

Materjali autor:

Anne Luik, SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus

Formaat:

Esitlus

Seotud failid:

Author:
Eesti Maaülikooli Mahekeskus
4._Anne_Luik_Muld_ja_kompost.pdf(1.94 MB)
Author:
Eesti Maaülikooli Mahekeskus
4._t66leht_muld_ja_kompost.pdf(233.09 KB)

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

13.08.2020