mõtle mida tarbid

Paljud igapäevases olmes kasutatavad tooted sisaldavad nii keskkonnale kui ka meie tervisele ohtlikke aineid. Mida peidab endas see mugavus, mis meile meeldib? Kõik kirevavärvilised lelud, vett ja mustust hülgav vaip ja mööbel, tulekindlad kardinad, teler, sülearvuti jne? Laialtlevinud arvamus, et tööstusettevõtted on peamised keskkonna saastajad (ohtlike ainete kasutajad ja keskkonda heitjad) ei pea enam paika. Suur osa keskkonnale ja inimese tervisele ohtlikest ainetest pärineb just toodetest, mida kasutatakse olmemajapidamistes ning keskmise- ja väikese suurusega ettevõtetes. Iga tarbija saab oma valikutega mõjutada kui paljude erinevate kemikaalidega ta oma igapäevaelus kokku puutub. Alustage juba täna! Mõtle mida tarbid – vali vähem ohtlikke aineid sisaldavaid tooteid. Õpetajate käsiraamat on koostatud praegustele ja tulevastele õpetajatele (praegu ametit omandavatele tudengitele, kellest saavad pärast lõpetamist õpetajad). See on mõeldud kasutamiseks praktilise vahendina, et suurendada noorte teadlikkust sellest, kuidas me ohtlike ainetega oma igapäevaelus kokku puutume ja kuidas meie valikud mõjutavad meie tervist ja elukeskkonda. Eesmärk on parandada üldist keskkonnakäitumist ja muuta ostmisharjumusi, nii et meie lapsed kasvaksid üles teadmisega, et tarbimist tuleks piirata ja valida tuleb tooteid, mis sisaldavad vähem ohtlikke kemikaale.

Lisainfo:

Elanikkonna teadlikkuse tõstmiseks ohtlikest ainetest alustas MTÜ Balti Keskkonnafoorum koos teiste partneritega infokampaaniat kõigis kolmes Balti riigis. Projekti kestus 1. oktoober 2011 – 31. märts 2015. Lisainformatsiooni projekti tegevuste kohta leiate projekti kodulehelt. Projekti „Balti riikide infokampaania ohtlikest ainetest” (BaltInfoHaz) kaasfinantseerib Euroopa Liidu LIFE+ programm.

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

Gümnaasium

Otsekontakt:

Materjali autor:

Balti Keskkonnafoorum Eesti

Formaat:

Veebipõhine õppematerjal

Seotud failid:

Autor:
Balti Keskkonnafoorum
Mõtle mida tarbid õpetaja käsiraamat.pdf(5.52 MB)

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

11.08.2020