plakat inimeste ja ulukite suhted
EJS

Eesti Jahimeeste Selts avaldas jaanuaris 2020 õppematerjali METSLOOMADE AASTARING ning INIMESE JA ULUKITE SUHTED. Viiel infograafilisel teemalehel on ülevaade metsloomade toiduvõrgustikust ja loomulikust elukorraldusest läbi nelja aastaaja. Üks teemaleht on inimese ja ulukite probleemolukordadest, millele antakse selgitused nii inimese kui ka ulukite vaatenurgast. Õppematerjali eesmärk on teadlikkuse tõstmine metsloomade eluviisist ja nende loomulikest vajadustest, et oskaksime metsloomadega rohkem arvestada ja mõista paremini looduse toimimist.

Teemalehed alapealkirjadega:

  • KEVAD - loomad valmistuvad paljunemiseks;
  • SUVI - pojad kasvavad ja õpivad;
  • SÜGIS - pojad on suureks kasvanud, kõik valmistuvad talveks;
  • TALV - külma ja toiduvaese aja üleelamine;
  • TOIDUVÕRGUSTIK - elusolendid on omavahel seotud toitumise kaudu;
  • NIMESE JA ULUKITE SUHTED-loomade käitumise mõistmiseks pead tundma looma eluviisi ja teadma tema vajadusi.

Teemalehtede juurde kuuluvad 17 töölehte koos selgitava abimaterjaliga õppetegevust juhendavale õpetajale. 

Teemalehed on väljaprinditavad A-3 formaadis. Printimiseks lae alla fail lehe alumisest osast.

VEEBIS VAATAMISEKS: KEVADSUVISÜGISTALVToiduvõrgustikInimese ja ulukite SUHTED 

Lisainfo:

Infomaterjalide valmimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Otsekontakt:

Materjali autor:

Eike Ülesoo, Peeter Hussar, Maarika Männil

Kirjeldavad märksõnad:

Seotud failid:

Autor:
Eesti Jahimeeste Selts
Metsloomade-aastaring-TALV.pdf(5.66 MB)
Autor:
Eesti Jahimeeste Selts
Metsloomade-aastaring-KEVAD.pdf(8.56 MB)
Autor:
Eesti Jahimeeste Selts
Metsloomade-aastaring-SUVI.pdf(7.07 MB)
Autor:
Eesti Jahimeeste Selts
Metsloomade-aastaring-INIMESE-JA-ULUKITE-SUHTED.pdf(4.08 MB)
Autor:
Eesti Jahimeeste Selts
Metsloomade aastaring SÜGIS.pdf(5.52 MB)
Autor:
Eesti Jahimeeste Selts
Metsloomade aastaring TOIDUVÕRGUSTIK.pdf(13.48 MB)
Autor:
Eesti Jahimeeste Selts
TÖÖLEHED METSLOOMADE AASTARING.pdf(19.9 MB)
Autor:
Eesti Jahimeeste Selts
Abimaterjal METSLOOMADE AASTARING teema- ja töölehtede kasutamiseks.pdf(632.48 KB)

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

13.04.2020