placeholder

Hea keskkonnaseisundi saavutamiseks või säilitamiseks on vaja jälgida ja hinnata selle muutusi, mõjureid ning trende. Keskkonnaandmestiku saamise peamiseks allikaks on keskkonnaseire. Keskkonnaseire raames kogutav andmestik on aluseks keskkonnameetmete kavandamisel, elluviimisel ning korrigeerimisel. Mida usaldusväärsem on kogutav keskkonnainfo, seda adekvaatsemalt saab hinnata keskkonnaseisundit ning paremini planeerida keskkonnameetmeid.

Lisainfo:

Riikliku keskkonnaseire suutlikkuse suurendamiseks eraldas aastatel 2012-2015 Šveitsi Konföderatsioon Eesti Keskkonnaministeeriumile 8,5 miljonit Šveitsi franki (ligikaudu 6,9 miljonit eurot). Programm „Keskkonnaseire suutlikkuse tõstmine” toetas riikliku keskkonnaseire tarbeks vajalikke seire- ja laboriseadmete soetamist, et tõsta kogutava keskkonnainfo kvaliteeti, mis omakorda aitab adekvaatselt hinnata saasteainete põhjustatud mõju nii keskkonnale kui ka tervisele. Lähtudes inimese tervise kaitsest on programmi prioriteetseteks valdkondadeks kiirgus-, välisõhu- ja veeseire.

Programm koosneb 11-st projektist. Toetuse saajateks on riikliku keskkonnaseireprogrammi vastutavad täitjad ja läbiviijad. Programmi tulemusel kasvab keskkonnaseiret teostavate spetsialistide pädevus, paraneb keskkonnalaborite tehniline suutlikkus keskkonnauuringute ja -analüüside läbiviimiseks, samuti paraneb keskkonnaseirejaamade tehniline suutlikkus ja proovivõtutehnikate kvaliteet. Programmi lõppedes on Eesti suuteline vajalikke mõõtmisi ise tegema ning ei vaja enam niipalju välislaborite abi kui varem. Püsiva seirevõrgustiku loomine üle Eesti aitab vältida ebavõrdsusi erinevate regioonide vahel.

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Sihtgrupp:

Gümnaasium
Täiskasvanud

Otsekontakt:

Materjali autor:

Keskkonnaministeerium 2015

Formaat:

Trükis

Kirjeldavad märksõnad:

Seotud failid:

Autor:
Keskkonnaministeerium
e-raamat_eng_uus.pdf(3.51 MB)
Autor:
Keskkonnaministeerium
e-raamat_rus.pdf(3.25 MB)
Autor:
Keskkonnaministeerium
e-raamat_est.pdf(3.41 MB)

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

18.08.2020