placeholder

Lisainfo:

Hea keskkonnaseisundi saavutamiseks või säilitamiseks on vaja jälgida ja hinnata selle muutusi, mõjureid ning trende. Keskkonnaandmestiku saamise peamiseks allikaks on keskkonnaseire. Keskkonnaseire raames kogutav andmestik on aluseks keskkonnameetmete kavandamisel, elluviimisel ning korrigeerimisel. Mida usaldusväärsem on kogutav keskkonnainfo, seda adekvaatsemalt saab hinnata keskkonnaseisundit ning paremini planeerida keskkonnameetmeid. Riikliku keskkonnaseire suutlikkuse suurendamiseks eraldas aastatel 2012-2015 Šveitsi Konföderatsioon Eesti Keskkonnaministeeriumile 8,5 miljonit Šveitsi franki (ligikaudu 6,9 miljonit eurot). Programm „Keskkonnaseire suutlikkuse tõstmine” toetas riikliku keskkonnaseire tarbeks vajalikke seire- ja laboriseadmete soetamist, et tõsta kogutava keskkonnainfo kvaliteeti, mis omakorda aitab adekvaatselt hinnata saasteainete põhjustatud mõju nii keskkonnale kui ka tervisele. Lähtudes inimese tervise kaitsest on programmi prioriteetseteks valdkondadeks kiirgus-, välisõhu- ja veeseire. https://youtu.be/tJmxppXT_bw https://youtu.be/innmtLE2gMI https://youtu.be/OSvxz5cY5Rs

Keel:

Eesti keel
Vene keel
Inglise keel

Sihtgrupp:

Gümnaasium
Täiskasvanud

Otsekontakt:

Materjali autor:

Keskkonnaministeerium

Kirjeldavad märksõnad:

Seotud failid:

Author:
Mari Kala
e-raamat_eng_uus.pdf(3.51 MB)
Author:
Mari Kala
e-raamat_rus.pdf(3.25 MB)
Author:
Mari Kala
e-raamat_est.pdf(3.41 MB)

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

20.03.2020