keelekümblus

Keskkonnahariduslike keelekümblusprogrammide kogumik Сборник учебных природоведческих программ по методу языкового погружения Keskkonnahariduslike keelekümblusprogrammide kogumik on koostatud KIK 2011 aasta Keskkonnateadlikkuse projekti nr 141 „Keskkonnahariduslike keelekümblusprogrammide koostamise koolitus ning vastavate programmide väljatöötamine“ raames. Kogumik sisaldab 18 õppeprogrammi põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele, mis koosnevad metoodilisest juhendist ja töölehtedest. Programmid koostasid keelekümblusprogrammide koolitusel osalenud Ida-Virumaa õpetajad. Kogumik on kasutamiseks kõigile, kes viivad läbi keskkonna- ja loodusteemalisi keelekümblusprogramme eesti ja vene keeles.

Сборник учебных природоведческих программ по методу языкового погружения составлен Центром экологических инвестиций (KIK) в рамках проекта экологического воспитания № 141 «Обучение составлению учебных природоведческих программ по методу языкового погружения и разработка соответствующих программ» (2011 г.). Сборник включает в себя 18 учебных программ для учащихся средних школ и гимназий. Программы состоят из методических руководств и рабочих листов. Составителями программ являются учителя из Ида-Вируского уезда, принимавшие участие в обучении программам языкового погружения в сфере экологического воспитания. Сборник предназначен для всех специалистов, которые занимаются проведением программ языкового погружения в области экологии и природоведения на эстонском и русском  языке.

Lisainfo:

Projekti teostajad: Keskkonnaamet MTÜ Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Viru Praostkonna Ontika Koolituskeskus Projekti toetaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Toimetamine ja küljendamine: Akriibia OÜ Joonistused: Helje Eelma Fotod: Lembit Michelson, Anne-Ly Feršel Esikaane foto: Aluoja juga, L. Michelson Tagakaane foto: Kiviõli Tuhamägi, L. Michelson Tõlked: Aabwell Tõlkebüroo Trükk: Aktaprint ©

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Otsekontakt:

Materjali autor:

Keskkonnaamet 2013

Formaat:

Kogumik

Seotud failid:

Autor:
Keskkonnaamet
Keskkonnahariduslike-keelekymblusprogrammide-kogumik-2013.pdf(3.21 MB)

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

01.09.2020