jõevaatlused
Tartu loodusmaja

UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti (The Baltic Sea Project) jõevaatluse programmi juhendmaterjal.

Sissejuhatus harrastusteadusesse ja programmi ülesehitus, vaatluste korraldus ja sisu, vajalikud eeltööd enne jõevaatluse tegemist, andmete sisestamine, rakendused ja õpiäpid. Jõevaatluse ülesanded, tööjuhised, vahendid ja abimaterjalid koos soovitustega erinevatele vanuseastmetele.

Lisaks kaks suurselgrootute määramise tabelit.

Väljaandja: Tartu loodusmaja, 2022

Koostajad: Annelie Ehlvest, Henn Timm (vooluveekogu suurselgrootute konsultant), Sirje Vilbaste (vooluveekogu mikroelustiku konsultant), Pille-Riin Pärnsalu, Mai-Liis Vähi, Maria Ivanova

Lisainfo:

Läänemere Projekti harrastusteaduste programmide lisainfo: https://bsp.tartuloodusmaja.ee/kodanikuteaduse-programmid/

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Otsekontakt:

Materjali autor:

Läänemere Projekt

Formaat:

Juhend

Seotud failid:

Autor:
Tartu loodusmaja
BSP_joevaatlused_opetajajuhend.pdf(17.58 MB)
Autor:
Tartu loodusmaja
BSP_joevaatlused_maaraja_A3.pdf(2.02 MB)
Autor:
Läänemere Projekt
BSP_joevaatluste_tooleht.docx(476.92 KB)

Viimati uuendatud:

13.01.2023