placeholder

Praktikumi eesmärk on anda õpilastele praktilisi teadmisi Eesti metsadest ja metsas hakkama saamisest. Rakendada uurimuslikku õpet ja iseseisvat töötamise oskust. Motiveerida ja suunata õpilasi omandatud teadmisi täiendama ja edasi arendama. Suurendada õpilaste teadlikust üleelamiskunstist.

Õppe-eesmärgid/õpitulemused:
•teab kuidas ja oskab talviseks matkaks riietuda;
•oskab valmistada puuokstest räätsasid ja nendega liikuda;
•teab kuidas ette valmistada lõkkeaset ning kuidas süüdata lõke;
•oskab leida ja keeta vett alternatiivsete vahenditega;
•analüüsib kogutud teoreetilisi teadmisi ja kasutab praktilises töös;
•käitub looduses hea peremehelikult ja metsloomi häirimata.

Lisainfo:

Praktikumi on valminud Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja 2012. aasta projekti "Õppelaager- Mine metsa jälgede järgi - vol2", mille rahastamist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Materjali autor:

Argo Linnamäe

Formaat:

Juhend

Kirjeldavad märksõnad:

Seotud failid:

Autor:
Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja
Praktikum_-_Ellujaamine_talvises_metsas_-_A._Linnamae.pdf(639.54 KB)

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

12.08.2020