aasta muld voldik

Madalsoomullad on välja kujunenud põhjaveetoitelistel liigniisketel madalamatel aladel, kus turbakihi tüsedus ületab 30 sentimeetrit. Tüüpilised madalsoomullad moodustavad ligikaudu 14% meie muldkattest ning neid võib leida peaaegu kõigist Eesti piirkondadest. Enamasti koosnevad madalsoomullad hästi lagunenud toitainerikkast musta värvi turbast. Kuivendatuna on neil suure saagikusega rohumaad. Madalsood on üks Eesti muldkatte suurimaid orgaanilise süsiniku varamuid. Kuivendamine ja mullaharimine põhjustavad kiire turba lagunemise, sellega kaasneb ka suures koguses süsihappegaasi lendumine atmosfääri ning mulla kahjustumine. Seetõttu loetakse neid muldi õrnaks.

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Otsekontakt:

Materjali autor:

Eesti Maaülikool, 2018

Formaat:

Voldik

Kirjeldavad märksõnad:

Seotud failid:

Autor:
Eesti Maaülikool
Aasta_muld_2019_voldik_veebi.pdf(1.06 MB)
Autor:
Eesti Maaülikool
Aasta_muld_2019_pkaart_veeb.pdf(456.95 KB)

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

10.08.2020