Mesindussaadused tervise edendajana

Sihtgrupp:  9.-12. klass ja  täiskasvanud

Lühikirjeldus: Koolituse eesmärgiks on õppijate huvi arendamine mesindussaaduste mõjust tervise edendamisel ja heaolu saavutamisel.

Keskus: https://keskkonnaharidus.ee/et/keskused/mtu-alustame-algusest

Õpipädevused:

enesekohased oskused
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

Koolituse lõpuks õppija:

1) kasutab mesindussaadusi tervisehäirete ennetamiseks ja leevendamiseks

2) toetab oma organismi iseparanemisprotsesside aktiivseks muutmist

3) hoiab iseenda optimaalset elukvaliteeti läbi terveks olemise

4) omab teadmisi, kuidas käituda mee või mõne muu mesilassaaduste suhtes ilmneva allergia korral

Meetodid:

Õppetöös kasutame PP-slaide

Diskussioonid ja arutelud

Mesindussaaduste degusteerimine

Soovi korral käeline tegevus - vahaküünalde ja meesalvi valmistamine

Juhis õpetajale:

Kuna tegemist on auditoorse õppega, siis osalejatele erilist ettevalmistust pole eelnevat vaja.

Õppeklassis peab olema võimalus näidata PP-slaide, kuid nii arvuti kui dataprojektori saab koolitaja vajadusel ise kaasa võtta.

Koolituse lõppedes annavad tagasiside nii osalejad kui kooliklassi puhul ka klassiga kaasas olev õpetaja.

Koolituse käigus on klassiõpetaja roll passiivne. Saab osaleda koolitusel koos õpilastega ja omandada mesindusalaseid teadmisi.

Sihtgrupp:

Gümnaasium
Täiskasvanud

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

8 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Lisainfo:

Õppetööd saame korraldada üle-Eestiliselt, erinevates maakondades.

Maksumus kokkuleppel, olenevalt asukohast ja grupi suurusest ning lisategevusest.

Soovitatav grupi suurus 15-25 osalejat.

Kui soovitakse käelisi tegevusi, siis on õppetöö kas pikem või kokkuleppel klassiõpetajaga vaadatakse õppekava üle ja paigutatakse käelised tegevused 8 tunni raamidesse.

Läbiviimise asukoht:

59.3445204, 24.9077874

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Koolituse kogumaht 8 tundi, millest 6 tundi auditoorset tööd ja 2 tundi praktilist tööd koos juhendajaga. Koolitus võib toimuda mitmel päeval.

Auditoorne koolitus on loengu vormis, mida täiendatakse PP-slaididega. Täiendavalt koos osalejatega diskussioon ja arutelu.

Praktiline osa on eelkõige erinevate mesindussaaduste degusteerimine. Nende omaduste hindamine ja arutelu. Võimalus valmistada ka näiteks vahaküünlaid või meesalvi.

Viimati uuendatud:

13.10.2021