HOB seiklus elurikkuses

Sellest käsiraamatust leiate valiku 5-9 aastastele lastele sobivaid tegevusi, tunde ja projekte. Teemaks on elurikkus, meetoditeks praktilised tegevused, digiõpe, projektõpe ja muu aktiivõpe. Tähelepanu keskmes on luua lastele võimalus elurikkust tundma õppida ning õppe käigus liikuda ja õues olla. 

Eesmärgiks oli koostada selline kogumik, mis sobiks kasutamiseks erinevates maades, seepärast on kõik kogumikus esitatu läbi arutatud ja testitud projektis osalenud Läti, Islandi, Sloveenia ja Eesti õpetajate poolt, olenemata sellest, millise maa õpetajad algselt idee autorid olid. Loomulikult on iga maa haridussüsteem, aga ka taimestik ja loomastik, samuti harjumus toalilli või muid potitaimi kasvatada ja õppetöös kasutada, erinev. Testimisel selgusid probleemid ja lahendused, mida kirjutamisel arvestasime. Vaatamata sellele peaks iga kasutaja, ükskõik, kust maalt ta pärit on, siin kirjeldatud tegevused enda õpetusviisidega kohandama. Võimalik, et tuleb kohandada tegevuse pikkust, õppesisus või meetodites midagi lisada või ära jätta.

Faili saate alla laadida siit.

Lisainfo:

Kogumik on jagatud osadeks: tegevused ja projektid 5-7 aastastele, tegevused ja projektid 7-9 aastastele, ning näiteid projektidest, mis on seotud konkreetse maastiku või paigaga. Viimaste näitel saate eelmainitud tegevusi ja projekte kohandada oma kodukohale sobivaks.

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Materjali autor:

Projekti „HOBs adventure, hands on biodiversity“ (2018-1-EE01-KA201-047083), ehk eestikeelse nimega HOB seiklused elurikkuses digiajastul“ rahastas Euroopa Liidu programm Erasmus+.

Viimati uuendatud:

27.01.2021