placeholder

Õppeprogramm annab ülevaate kaevurite erinevatest töökeskkondadest.

Õppeprogramm koosneb sissejuhatusest ja 3st põhiosast.

  • Lühiülevaade kaevurite (kaevandamisega seotud) keskkondadest ja ametitest. Töökeskkonnaks ette nähtud normaalparameetrite andmete otsimine interneti teel.
  • Parameetrite mõõtmine maa-all muuseumi kaevanduskäikudes (valgus, niiskus, temperatuur, müra, CO2) ja töölehe täitmine.
  • Töötingimuste üldparameetrite mõõtmine ruumis (valgus, niiskus, temperatuur, müra, CO2) ja töölehe täitmine.
  • Töötingimuste üldparameetrite mõõtmine välistingimustes (valgus, niiskus, temperatuur, müra, CO2) ja töölehe täitmine
  • Kogutud andemete põhjal analüüsi ja kokkuvõtete tegemine ning tagasiside.

Õppeprogramm broneeri muuseumi broneerimiskeskuses.

 

Meetodid:

Parameetrite mõõtmine maa-all muuseumi kaevanduskäikudes (valgus, niiskus, temperatuur, müra, CO2) ja töölehe täitmine.

Töötingimuste üldparameetrite mõõtmine ruumis (valgus, niiskus, temperatuur, müra, CO2) ja töölehe täitmine.

Töötingimuste üldparameetrite mõõtmine välistingimustes (valgus, niiskus, temperatuur, müra, CO2) ja töölehe täitmine

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

32

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

485€

Lisainfo:

Rühma suurus: kuni 20 õpilast + 2 õpetaja            Hind: 340.00 eurot/ 1 rühm

Rühma suurus: kuni 32 õpilast + 2 õpetaja            Hind: 485.00 eurot/ 1 rühm

Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma. Programm viiakse läbi koostöös Eesti Kaevandusmuuseumiga.

Keel:

Eesti keel

Viimati uuendatud:

19.03.2022