placeholder

Programmi käigus uuritakse: milline on karjääri tranšeedesse kogunenud vesi, kui kaua võtab aega selle muutumine samaväärseks loodusliku veekoguga. Kas teda võib kunagi kasutada joogiveena.

Programm koosneb 3st põhiosast.

  • Tesotatakse vaatlusi ja mõõtmisi allmaakaevanduses.
    • Drenaaźis oleva vee andmete kogumine (temperatuur, pH, läbipaistvus)
  • Teostatakse vaatlusi ja mõõtmisi Aidu karjääris.
    • Tranšees oleva vee andmete kogumine (temperatuur, pH, läbipaistvus, sügavus, elustik).
  • Teostatakse vaatlusi ja mõõtmisi turbaväljal.
    • Võrdlusandmete saamiseks kogutakse andmekogujatega samu andmeid, mida koguti karjääri uuemast osas.
  • Analüüsitakse saadud andmed, tehakse kokkuvõtted.

Õppeprogramm broneeri muuseumi broneerimiskeskuses.

 

Methods:

vaatlused ja mõõtmised

Target group:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Duration:

2,5 tundi

Group size:

32

Occurence time:

Aastaringselt

Price:

300€

Additional info:

Rühma suurus: kuni 20 õpilast + 2 õpetaja            Hind: 250.00 eurot/ 1 rühm

Rühma suurus: kuni 32 õpilast + 2 õpetaja            Hind: 300.00 eurot/ 1 rühm

Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Õppeprogramm viiakse läbi koostöös Alutaguse Matkaklubiga.

Place of performance:

allmaakaevandus, Aidu karjäär, turbaväli

Location of execution:

59.350004029326, 27.174033522606

Language:

Eesti keel

Last saved:

09.06.2020