placeholder

Õppeprogramm annab ülevaate põlevkivi kaevandamisest ja tööstusalade rekultiveerimisest. Õppeprogramm koosneb 2st põhiosast. 

  • Õppekäik allmaamuuseumis. Tutvutakse põlevkivi allmaakaevandamisega. Uuritakse kaevandatavaid põlevkivi kihte, veejuhtimist, kaevandamistehnikaid jne.
  • Õppekäik Aidu karjääri. Tutvutakse põgusalt põlevkivi maapealse kaevandamisega ja karjäärialade 3 erineva rekultiveerimisviisiga: metsastamine, põllumaa, turism.

Õppeprogramm broneeri muuseumi broneerimiskeskuses.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

32

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

470€

Lisainfo:

NB! Õppekäigul  Aidu karjääri tuleb arvestada transpordile täiendavalt  ca 22 km.

Rühma suurus: kuni 20 õpilast + 2 õpetaja            Hind: 320.00 eurot/ 1 rühm

Rühma suurus: kuni 32 õpilast + 2 õpetaja            Hind: 470.00 eurot/ 1 rühm

Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Õppeprogramm viiakse läbi koostöös Alutaguse Matkaklubiga.

Läbiviimise asukoht:

59.350039580914, 27.17399597168

Keel:

Eesti keel

Viimati uuendatud:

19.03.2022