mullaprofiil
Särghaua õppekeskus

Õppematerjalid on koostatud õppeprogrammi “Muld ja pinnakate” läbiviimiseks TTÜ Särghaua õppekeskuses. Õppeprogramm annab võimaluse läbi praktilise tegevuse uurida mulda kui olulist elukeskkonda ning saada teadmisi mulla tekkest ja koostisest.

Programmi käigus kirjeldatakse mullaprofiili, mõõdetakse erinevate mullahorisontide keskkonnanäitajaid (niiskus, temperatuur, happesus) ning võetakse proovid. Programmi teises osas uurime mulla koostist mikroskoobiga ning võrdleme seda erinevate pinnakattesetete kui mulla lähtekivimi koostisega.

Õppeprogrammi läbimisel testi oma teadmisi E-testiga.

Additional info:

Õppematerjalide koostamist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Language:

Eesti keel

Target group:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Material author:

TTÜ Särghaua õppekeskus

Format:

Õppekomplekt

Keywords:

License:

lihtlitsents

Last saved:

31.08.2022