kahepaiksed

Kahepaiksetest üldiselt Eesti kahepaiksed-tavalisemad liigid Eesti kahepaiksed-haruldased liigid Ohutegurid Kahepaiksete kaitse Projekti "Õppematerjalid looduskaitse ja kaitsekorralduslike tegevuste tutvustamiseks"  käigus valmisid õppeotstarbelised teisaldatavad Roll-Up esitlusstendid (15 tk) järgmiste teemakäsitlustega: „Puisniitude elustik ja kaitseväärtused“ , 5 stendi; "Rannaniitude kaitsekorraldus ja looduskaitse", 5 stendi; " Eesti kahepaiksed ja nende kaitse korraldamine", 5 stendi ning koolidele mõeldud rannaniitude kaitse teemalised töölehed koos juhendiga õpetajale.

Eesti kahepaiksed ja nende kaitse korraldamine

  1. Kahepaiksetest üldiselt
  2. Eesti kahepaiksed I Tavalisemad liigid
  3. Eesti kahepaiksed II Haruldased liigid
  4. Ohutegurid
  5. Kahepaiksete kaitse

Lisainfo:

Väljaajandmist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Materjali autor:

Keskkonnaamet 2011

Formaat:

Plakat

Kirjeldavad märksõnad:

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

01.09.2020