Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

III kooliaste - Selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid (bioloogia)

 


II kooliaste - Vesi kui elukeskkond (loodusõpetus).

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

30

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

Aktiivõppeprogrammiga on üldjuhul kaasas kaks retkejuhti. Kui tegemist on alla 20-lapselise klassiga, on võimalik programmi läbi viia ka ühe retkejuhiga.

Kõik programmid on kohandatud vastavalt vanuserühmale.

Vajadusel saame aidata ka bussifirma leidmisega.

Vaata lisa meie kodulehelt!

Läbiviimise koht:

Koolilähedane tiike vm seisuveekogu, Pudisoo jõe vanajõed

Programmi läbiviija:

Rauno Masing, Kristo Pärn, Karoliina Juurik

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Eesmärk - Programmi käigus tutvume tiigi eripäradega elukeskkonnana. Läbi praktilise tegevuse saavad õpilased ise tiigieluga tutvuda – kahvata, putukaid uurida ja määrata, veeproove võtta jpm.

Sisu -  Saame selgeks, kas tegu on ujuri, sääsevastse või tondihobuga? Räägime tiigi eripäradest võrreldes teiste veekogudega. Mõõdame veetemperatuuri. Püüame putukaid ja teisi tiigielanikke, vaatleme neid ning õpime tundma (suuremad lapsed määravad ise, kellega tegu). Õpilane õpib mõistma, et tema tegevus ei tohi loodust kahjustada – seega laseme kõik tiigielanikud uuesti oma koju tagasi. 

 

Kui kooli/lasteaia juures tiik või veekogu tuleme ise kohale, täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust!

Viimati uuendatud:

12.06.2020